Nowe wytyczne dotyczące tworzyw sztucznych

Regulacje dotyczące tworzyw sztucznych, wprowadzane przez tzw. dyrektywę Single-Use Plastics (SUP), zaczynają obowiązywać od 24 maja 2023 roku. Przynoszą one wiele zmian, które mają istotny wpływ na operacje biznesowe wielu firm, zwłaszcza tych, które korzystają z produktów i opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców

Dyrektywa SUP wprowadza szeroki zakres nowych obowiązków dla przedsiębiorstw. Najważniejsze z nich to zakaz wprowadzania do obrotu określonych produktów z tworzyw sztucznych, obowiązek pobierania opłat od konsumentów za plastikowe pojemniki i kubki, obowiązek uiszczenia opłat na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi, odpowiednie oznakowanie produktów, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze oraz obowiązek przytwierdzenia wieczek i zakrętek do butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów.

Kto jest najbardziej dotknięty?

Nowe regulacje mają wpływ na różne sektory, ale szczególnie dotkliwie wpływają na przedsiębiorstwa z sektorów spożywczego, tytoniowego oraz kosmetycznego. Wszystkich, którzy wprowadzają na rynek produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, czekają nowe obowiązki.

Potencjalne konsekwencje naruszenia regulacji

Niewłaściwe przygotowanie się do nowych regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji. Naruszenia mogą skutkować nałożeniem kar finansowych, które mogą osiągnąć wartość do 500 tys. zł za wybrane naruszenia, obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat, a także stratami wizerunkowymi.

Jak przystosować się do nowych regulacji?

Dostosowanie do nowych regulacji wymaga dogłębnego zrozumienia i analizy obecnej oferty produktowej oraz opracowania strategii zgodnej z nowymi wytycznymi. Firma może potrzebować wsparcia specjalistów, którzy pomogą w prawidłowym klasyfikowaniu produktów/opakowań, identyfikacji obowiązków związanych z wprowadzaniem produktu lub opakowania na rynek oraz opracowaniu planu, jak wypełnić te obowiązki.

Co dalej?

Czas jest kluczowy, a przygotowanie do zmian wymaga planowania. Przedsiębiorstwa muszą zacząć adaptować swoje procesy i strategie już teraz, aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami i uniknąć potencjalnych kar.

 

Poznaj te szkolenia i kursy:

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI–Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP.

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI –Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP, system kaucyjnyRejestracja i sprawozdawczość w BDO.

Zobacz więcej

Gospodarowanie odpadami a działalność kontrolna Inspekcji Sanitarnej

AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Zobacz więcej

Kurs na kierownika składowiska odpadów, spalarni i współspalarni - przygotowanie do egzaminu

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: odpowiedzialność w gospodarce odpadami, zdobycie kwalifikacji, procedury przyjmowania odpadów na procesy termicznego przekształcania i składowania odpadów

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami pochodzenia zwierzęcego

AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami: przepisy i praktyka; warsztaty w systemie BDO

AMG Szkolenia

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra, hotel "Szafir"

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2023 r.

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: rodzaje podmiotów gospodarujących odpadami i ich odpowiedzialność, klasyfikacja odpadów, produkt uboczny, utrata statusu odpadu, reglamentacja w gospodarce odpadami.

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest m. in. zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej.

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany

AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).  Termin Szkolenia:21-24/03  Zakopane/Online23-26/05 Zakopane/Online (...)

Zobacz więcej

Dyrektywa Single-Use Plastics (SUP): Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć?

Single-Use Plastics (SUP) to dyrektywa Unii Europejskiej, której celem jest ograniczenie wpływu niektórych produktów plastikowych na środowisko. Dyrektywa SUP koncentruje się głównie na plastikach jednorazowego użytku, które stanowią największy udział w zanieczyszczeniach morskich.

Główne elementy dyrektywy SUP obejmują:

  1. Zakazy: Dyrektywa wprowadza zakaz sprzedaży określonych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na terenie UE, takich jak patyczki higieniczne, talerze, sztućce, słomki i mieszadełka do napojów, styropianowe pojemniki na posiłki i napoje, oraz patyczki do balonów.
  2. Zmniejszenie konsumpcji: Państwa członkowskie muszą podjąć środki, aby zmniejszyć zużycie plastikowych produktów jednorazowego użytku.
  3. Wymogi dotyczące projektowania i oznakowania: Pewne produkty muszą mieć określone oznakowania informujące o szkodliwości dla środowiska.
  4. Rozszerzona odpowiedzialność producentów: Producenci niektórych produktów z tworzyw sztucznych będą odpowiedzialni za koszty związane z gospodarowaniem odpadami.
  5. Cele zbierania i recyklingu: Wprowadza się konkretne cele dotyczące zbierania i recyklingu butelek plastikowych.
  6. Zawartość recyklatu: Dyrektywa ustanawia wymóg dotyczący minimalnej zawartości recyklatu w butelkach plastikowych.

 

 

Ostatnie zmiany w polskim prawie, które wdrażają dyrektywę SUP, wprowadzają dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, takie jak pobieranie opłat za plastikowe pojemniki na żywność lub kubki na napój, czy obowiązek zapewnienia dostępności opakowania alternatywnego. Przedsiębiorstwa muszą również dostosować się do nowych wymogów dotyczących oznakowania, rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości, a także do zmian w gospodarowaniu odpadami.