Nowe wytyczne dotyczące tworzyw sztucznych

Regulacje dotyczące tworzyw sztucznych, wprowadzane przez tzw. dyrektywę Single-Use Plastics (SUP), zaczynają obowiązywać od 24 maja 2023 roku. Przynoszą one wiele zmian, które mają istotny wpływ na operacje biznesowe wielu firm, zwłaszcza tych, które korzystają z produktów i opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców

Dyrektywa SUP wprowadza szeroki zakres nowych obowiązków dla przedsiębiorstw. Najważniejsze z nich to zakaz wprowadzania do obrotu określonych produktów z tworzyw sztucznych, obowiązek pobierania opłat od konsumentów za plastikowe pojemniki i kubki, obowiązek uiszczenia opłat na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi, odpowiednie oznakowanie produktów, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze oraz obowiązek przytwierdzenia wieczek i zakrętek do butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów.

Kto jest najbardziej dotknięty?

Nowe regulacje mają wpływ na różne sektory, ale szczególnie dotkliwie wpływają na przedsiębiorstwa z sektorów spożywczego, tytoniowego oraz kosmetycznego. Wszystkich, którzy wprowadzają na rynek produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, czekają nowe obowiązki.

Potencjalne konsekwencje naruszenia regulacji

Niewłaściwe przygotowanie się do nowych regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji. Naruszenia mogą skutkować nałożeniem kar finansowych, które mogą osiągnąć wartość do 500 tys. zł za wybrane naruszenia, obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat, a także stratami wizerunkowymi.

Jak przystosować się do nowych regulacji?

Dostosowanie do nowych regulacji wymaga dogłębnego zrozumienia i analizy obecnej oferty produktowej oraz opracowania strategii zgodnej z nowymi wytycznymi. Firma może potrzebować wsparcia specjalistów, którzy pomogą w prawidłowym klasyfikowaniu produktów/opakowań, identyfikacji obowiązków związanych z wprowadzaniem produktu lub opakowania na rynek oraz opracowaniu planu, jak wypełnić te obowiązki.

Co dalej?

Czas jest kluczowy, a przygotowanie do zmian wymaga planowania. Przedsiębiorstwa muszą zacząć adaptować swoje procesy i strategie już teraz, aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami i uniknąć potencjalnych kar.

 

Poznaj te szkolenia i kursy:

Odpady medyczne. Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami medycznymi, takie jak: podstawy prawne gospodarowania odpadami medycznymi i podstawowe pojęcia, odpowiedzialność za wytwarzane odpady medyczne.

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami: prawo i praktyka

AMG Szkolenia

Miejsce szkolenia: Zakopane, hotel "Czarny Potok"

Zobacz więcej

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1-dniowe warsztaty praktyczne.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1-dniowe warsztaty (...)

Zobacz więcej

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1-dniowe warsztaty praktyczne.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1-dniowe warsztaty (...)

Zobacz więcej

Obowiązki GMIN w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi– Sprawozdania za 2021 r. oraz zmiany prawn

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Opakowania w gospodarce odpadami. Ewidencja opakowań i sprawozdawczość w BDO. Planowane zmiany prawne. System ROP a BDO. Kolejna rewolucja w odpadach?– 1-dniowe warsztaty praktyczne. >>>>>  POBIERZ (...)

Zobacz więcej

Obowiązki GMIN w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi– Sprawozdania za 2021 r. oraz zmiany prawn

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Opakowania w gospodarce odpadami. Ewidencja opakowań i sprawozdawczość w BDO. Planowane zmiany prawne. System ROP a BDO. Kolejna rewolucja w odpadach?– 1-dniowe warsztaty praktyczne. >>>>>  POBIERZ (...)

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Kołobrzegu (noclegi

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne (...)

Zobacz więcej

Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Kołobrzegu (noclegi

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne (...)

Zobacz więcej

Efektywne gospodarowanie odpadami i sporządzanie sprawozdań komunalnych w BDO. 2-dniowe warsztaty sz

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:   Efektywne gospodarowanie odpadami i sporządzanie sprawozdań komunalnych (...)

Zobacz więcej

Efektywne gospodarowanie odpadami i sporządzanie sprawozdań komunalnych w BDO. 2-dniowe warsztaty sz

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:   Efektywne gospodarowanie odpadami i sporządzanie sprawozdań komunalnych (...)

Zobacz więcej

Dyrektywa Single-Use Plastics (SUP): Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć?

Single-Use Plastics (SUP) to dyrektywa Unii Europejskiej, której celem jest ograniczenie wpływu niektórych produktów plastikowych na środowisko. Dyrektywa SUP koncentruje się głównie na plastikach jednorazowego użytku, które stanowią największy udział w zanieczyszczeniach morskich.

Główne elementy dyrektywy SUP obejmują:

  1. Zakazy: Dyrektywa wprowadza zakaz sprzedaży określonych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na terenie UE, takich jak patyczki higieniczne, talerze, sztućce, słomki i mieszadełka do napojów, styropianowe pojemniki na posiłki i napoje, oraz patyczki do balonów.
  2. Zmniejszenie konsumpcji: Państwa członkowskie muszą podjąć środki, aby zmniejszyć zużycie plastikowych produktów jednorazowego użytku.
  3. Wymogi dotyczące projektowania i oznakowania: Pewne produkty muszą mieć określone oznakowania informujące o szkodliwości dla środowiska.
  4. Rozszerzona odpowiedzialność producentów: Producenci niektórych produktów z tworzyw sztucznych będą odpowiedzialni za koszty związane z gospodarowaniem odpadami.
  5. Cele zbierania i recyklingu: Wprowadza się konkretne cele dotyczące zbierania i recyklingu butelek plastikowych.
  6. Zawartość recyklatu: Dyrektywa ustanawia wymóg dotyczący minimalnej zawartości recyklatu w butelkach plastikowych.

 

 

Ostatnie zmiany w polskim prawie, które wdrażają dyrektywę SUP, wprowadzają dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, takie jak pobieranie opłat za plastikowe pojemniki na żywność lub kubki na napój, czy obowiązek zapewnienia dostępności opakowania alternatywnego. Przedsiębiorstwa muszą również dostosować się do nowych wymogów dotyczących oznakowania, rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości, a także do zmian w gospodarowaniu odpadami.