Szkoły

Szkoła to instytucja edukacyjna, której głównym celem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw i wartości u dzieci i młodzieży. Jest to miejsce, gdzie uczniowie przez kilka lat swojego życia uczestniczą w zorganizowanym procesie nauczania i wychowania, który ma ich przygotować do życia w społeczeństwie, rozwijać ich pasje, zainteresowania oraz pomóc w wyborze ścieżki zawodowej.