Technik nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych to osoby odpowiedzialne za wykonywanie badań laboratoryjnych i prac analitycznych. Pracują one głównie w laboratoriach chemicznych, badawczych i produkcyjnych. Technicy są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zapewnienie, że procedury są przestrzegane. Mogą również pomagać w tworzeniu nowych procesów i produktów oraz analizować dane. Ich obowiązki obejmują również kalibrację sprzętu laboratoryjnego, dokumentację wyników badań i raportowanie wyników do klientów lub przełożonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *