Facylitacja – Definiowanie, Używanie i Rola Facylitatora

Facylitacja to proces wspierania grup ludzi w ich próbach osiągnięcia celu. Facylitator jest osobą, która pomaga grupie rozwiązywać problemy, tworzyć strategie i działać na rzecz osiągnięcia celu. Facylitatorzy są zazwyczaj niezależnymi ekspertami, którzy mają doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu spotkań na temat określonego tematu. Mogą oni być zatrudnieni przez organizację lub wynajmowani jako usługa.

Facylitacja może być stosowana w wielu sytuacjach, takich jak ustalanie priorytetów strategicznych, planowanie budżetowe, tworzenie polityk i zasad oraz podejmowanie decyzji. Pomaga ona grupom lepiej porozumiewać się ze sobą i skutecznie realizować cele. Może też pomóc grupom ustalić dobre relacje między członkami grupy poprzez ustanawianie jasnych reguł i procedur.

Istnieje kilka specjalności facylitatorskich, które obejmują: facylitację przełożonych-podwładnych; facylitację biznesowych procesów; facylitacja techniczna; facylitacja kreatywności; facylitacja społeczna; a także facylitacja edukacyjna.

Rola facylitatora polega na stymulowaniu dyskusji i aktywnego słuchania potrzeb grupy. Facylitator powinien być w stanie udostępnić narzędzie do rozwiązywania problemów oraz motywować członków grupy do angażowania się we wspólne działania. Powinien również mieć umiejętności mediacji i negocjacji oraz umiejscawiania punktu widzenia każdego członka grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *