ArtykułyPracaSzkolenia

Szkolenie podstawowe oraz uzupełniających z zakresu badań wariograficznych Obsługa Wariografu – Instytut Badań Wariograficznych

W dobie rosnącej świadomości prawnej i technologicznej, profesjonalne badania wariograficzne stają się coraz bardziej popularne i cenione, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w obszarach wymagających precyzyjnej oceny wiarygodności, takich jak prawo i procedury karne. Jest to dziedzina, która wymaga nie tylko dogłębnego zrozumienia technicznej strony urządzenia, ale także wiedzy z zakresu psychologii, fizjologii, etyki i prawa. Dlatego też Instytut Badań Wariograficznych w Polsce oferuje akredytowany program szkolenia z zakresu badań wariograficznych, skierowany do osób, które chcą zdobyć profesjonalne umiejętności w tej dziedzinie.

Centrum Kształcenia i Rozwoju Instytutu Badań Wariogricznych oferuje akredytowany program szkoleniowy z zakresu oceny wiarygodności, który obejmuje następujące moduły:

1. **Prawo i Prawa Człowieka**: Słuchacze poznają przepisy prawne (oraz istotne prawa człowieka) dotyczące oceny wiarygodności.
2. **Etyka, Standardy Praktyki i Regulaminy**: Zrozumienie związków między Kodeksem Etyki APA i AAPP, Standardami Praktyki/Regulaminami oraz innymi aspektami etycznymi praktyki oceny wiarygodności.
3. **Wprowadzenie do Historii i Ewolucji Oceny Wiarygodności**: Słuchacze będą w stanie zidentyfikować osoby, które wniosły istotny wkład w wczesną i współczesną historię oceny wiarygodności, zrozumieją ewolucję narzędzi i technik oceny wiarygodności oraz analizy danych; poznanie istotnych stowarzyszeń zawodowych; oraz alternatywne metody oceny wiarygodności.
4. **Badania Naukowe**: Słuchacze zdobędą konceptualną wiedzę na temat czułości, specyficzności, błędów fałszywie pozytywnych, błędów fałszywie negatywnych i istotności statystycznej w zastosowaniu tych koncepcji do testów diagnostycznych i przesiewowych; zdolność do przeglądania artykułów naukowych i wyjaśniania ich metodologicznych mocnych i słabych stron.
5. **Zasady Obsługi Wariografu**: Słuchacze będą potrafili przeprowadzić właściwe sprawdzenie funkcjonalności. Zdobędą umiejętność właściwego umieszczania elementów, zarówno w głównych, jak i alternatywnych lokalizacjach, a także pozycjonowania badanego; obsługi oprogramowania; prawidłowego gromadzenia danych oraz korzystania ze standaryzowanych adnotacji podczas badań wariograficznych.
6. **Techniki Oceny Wiarygodności**: Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat badań dowodowych, śledczych i przesiewowych. Zrozumieją kluczowe elementy tych protokołów testowych, w tym liczbę prezentacji, liczbę testów i reguły sekwencji pytań.
7. **Wywiad Przed Testem**: Słuchacze będą potrafili wyjaśnić uzasadnienie procedur przedtestowych i wykazać umiejętność przeprowadzania swobodnego, strukturalnego lub półstrukturalnego wywiadu.
8. **Wywiad Po Testowy**: Słuchacze będą potrafili wyjaśnić uzasadnienie procedur powyższych, zidentyfikować podstawowe podejścia do wywiadów i pokazać proces przeprowadzania wywiadów po testie dla różnych wyników testów.
9. **Psychologia**: Słuchacze będą potrafili wyjaśnić podstawowe elementy psychologii ludzkiej i ich zastosowanie do nauki o ocenie wiarygodności.
10. **Fizjologia**: Słuchacze będą potrafili wykazać zrozumienie układów: sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, skórnego i mięśniowo-szkieletowego, a także farmakologii, jak to ma zastosowanie do danych z oceny wiarygodności.
11. **Konstrukcja Pytań Testowych**: W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych słuchacze będą potrafili wykazać praktyczną wiedzę na temat konstrukcji pytań do testów oceny wiarygodności dla sprawdzonych technik.
12. **Analiza Danych Testowych**: Słuchacze będą potrafili zidentyfikować wzorce odpowiedzi fizjologicznych używane w interpretacji danych z wariografu, a także umiejętność identyfikowania danych odpowiednich i nieodpowiednich do analizy. Nauczą się analizować dane z wariografu za pomocą sprawdzonego systemu ocen, w tym odpowiedniego stosowania reguł decyzyjnych.
13. **Zakłócenia**: Słuchacze będą potrafili opisać powszechne typy prób zakłócania badania i nietypową fizjologię.
14. **Raportowanie Informacji i Wyników**: Słuchacze będą potrafili wykazać zrozumienie niezbędnej treści informacyjnej i prezentacji wyników testów.
15. **Praktyczne Zastosowanie Oceny Wiarygodności/Ćwiczenia Rzeczowe**: Słuchacze wykażą podstawową biegłość w przeprowadzaniu badań w warunkach przypominających te na polu.
16. **Wykłady Programu Edukacyjnego**: Słuchacze zapoznają się z innymi treściami związanymi z oceną wiarygodności lub otrzymają dodatkowe instrukcje na tematy według uznania centrum szkoleniowego.

Szkolenie jest akredytowane przez Instytut Badań Wariograficznych w Polsce, który promuje wiedzę i naukę z zakresu badań wariograficznych. Biegli z Instytutu przeprowadzają badania na zlecenie osób prywatnych, do celów procesowych i karnych. Kurs z zakresu obsługi wariografu kończy się akredytacją i od niedawna dostępny jest również dla osób prywatnych.

Instytut Badań Wariograficznych dostarcza kompleksowy, praktyczny i teoretyczny program, który łączy naukę z praktyką, aby wyposażyć uczestników w niezbędne umiejętności do przeprowadzania profesjonalnych badań wariograficznych. Szkolenie obejmuje szereg modułów, które pokrywają wszystkie aspekty tej złożonej i wymagającej dziedziny.

Szkolenie umożliwia zdobycie biegłości w praktycznym zastosowaniu oceny wiarygodności i przeprowadzaniu badań w warunkach przypominających rzeczywiste. Poza nauką, program umożliwia uczestnikom szkolenia zdobycie doświadczenia w przeprowadzaniu wywiadów przed i po teście, konstruowaniu pytań testowych oraz analizie danych.

Kolejnym ważnym aspektem jest nauka przepisów prawnych oraz praw człowieka dotyczących oceny wiarygodności. Ta wiedza jest niezbędna, aby przeprowadzać badania wariograficzne z poszanowaniem praw jednostki, zgodnie z obowiązującym prawem.

Program szkolenia jest elastyczny i pozwala na dodatkowe zajęcia według uznania centrum szkoleniowego. Te dodatkowe moduły mogą obejmować bardziej zaawansowane techniki oceny wiarygodności, praktyki badań naukowych, albo dodatkowe aspekty związane z etyką i prawem.

Zakończenie

W czasach, kiedy technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, a społeczeństwo coraz bardziej świadome swoich praw, profesjonalne badania wariograficzne stają się niezbędnym narzędziem dla wielu sektorów. To szkolenie jest doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą zdobyć kompetencje w tym obszarze, i przyczynić się do standardów i jakości badań w Polsce.

Instytut Badań Wariograficznych w Polsce to miejsce, gdzie nauka, technologia i praktyka spotykają się, tworząc unikalną platformę dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze badań wariograficznych. Dzięki temu szkoleniu, uczestnicy będą w stanie przeprowadzać badania na najwyższym poziomie, przestrzegając przy tym najwyższych standardów etycznych i prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *