Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy to duży plus. Dzisiaj kładzie się na to duży nacisk, ponieważ dzięki nim możemy uratować innym życie, czasami w nawet najbardziej niespodziewanych sytuacjach. Znajomość tych zasad przydaje się też w firmie.

Przepisy wskazują, że w każdym zakładzie pracy powinna być osoba czy też osoby, które zostały wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Także powinny być one w tym właśnie zakresie przeszkolone. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapisów Kodeksu Pracy.

Co mówią przepisy?

Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.) wskazuje, że pracodawca ma wyznaczyć pracowników do udzielania w firmie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich liczba zależna jest od rodzaju i intensywności występujących zagrożeń. Pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach, którzy zostali wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy – informacja ta ma włączać imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego albo innego środka komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje natomiast, że pracodawca ma zapewnić pracownikom sprawnie działający system pierwszej pomocy przy wypadkach oraz środki do udzielania pierwszej pomocy – punkty pierwszej pomocy i apteczki.

Czy każdy wytypowany pracownik ma obowiązek wziąć udział w kursie?

Pracodawca powinien zatem wytypować tych pracowników, którzy w firmie będą odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Może jednak zdarzyć się, że dana osoba nie będzie miała ku temu właściwych predyspozycji. W takiej sytuacji może ona odmówić wyznaczenia go na tę funkcję. Wtedy pracodawca musi znaleźć innego pracownika, który będzie odpowiedzialny za pierwszą pomoc.

Jakie szkolenie będzie potrzebne?

Przede wszystkim kurs pierwszej pomocy powinien być dopasowany do profilu działalności firmy oraz tego, czego oczekujemy. Do wyboru mamy zarówno krótkie szkolenia, jak i te bardziej zaawansowane kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tutaj decyzja zależna jest już od pracodawcy, ale najlepiej zdecydować się na takie kursy, które będą bardziej bogate w informacje.

Przy doborze kursu powinniśmy wobec tego zwrócić uwagę na to, jak długo trwają oraz jakie ćwiczenia będą w ich trakcie przeprowadzane. Najlepiej, aby firma szkoleniowa dysponowała odpowiednimi manekinami do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niektóre firmy szkolą też z użycia defibrylatorów AED, które pozwalają na przeprowadzenie defibrylacji bez medycznej wiedzy w tym zakresie.

Gdy szukasz specjalistów w zakresie szkoleń pierwszej pomocy oraz szkoleń BHP w Krakowie, skorzystaj z usług firmy hsec.pl, która w tej dziedzinie posiada wieloletnie doświadczenie. Zapewnia najwyższą jakość obsługi i przystępne ceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *