Jakie powinny być certyfikaty po szkoleniu? Czy to tak zwany zwykły papierek czy ściśle określony druk? Jak się okazuje w branży szkoleniowej nie wszystko jest tak do końca unormowane.

Już na samym początku działalności szkoleniowej firma powinna odpowiedzieć sobie na pytania: czy ma zamiar ubiegać się o prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, dalej czy ma zamiar startować w przetargach ogólnokrajowych, bądź czy będzie chciała pisać projekty szkoleniowe dofinansowane z UE.   W takich przypadkach wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych to podstawa i  wówczas certyfikaty są także ściśle określone w swoim wyglądzie.

 

Szukaj szkoleń i kursów na stronie – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/ – poznaj jakie dają możliwości.

 

Instytucja szkoleniowa składa dokumenty (osobiście lub pocztą zwykłą) w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji. Instytucja szkoleniowa posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny może dokonać wpisu w formie elektronicznej. Wpis do Rejestru jest bezpłatny.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać wpis do Rejestru?

Instytucja szkoleniowa powinna złożyć następujące dokumenty w wersji papierowej lub w przypadku Instytucji szkoleniowej posiadającej kwalifikowany podpis elektroniczny, w wersji elektronicznej:

Wniosek o wpis do Rejestru – formularz do pobrania na stronie wojewódzkich urzędów pracy.

certificate-1307286-mRejestr Instytucji Szkoleniowych – ścieżka dostępu: Wniosek o wpis/aktualizacja danych.

Kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną w przypadku barku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym.

 

Szkolenia z certyfikatem na stronie – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/slowo_certyfikat

 

Na podstawie złożonych przez instytucję szkoleniową dokumentów, wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadając numer ewidencyjny i wydaje zawiadomienie o wpisie do Rejestru. Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek ten lub przedłożone przez instytucję szkoleniową dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, a instytucja ta mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie miesiąca od dnia wezwania.

Certyfikaty szkoleniowe a dyplomy szkoleniowe.

Certyfikat to dokument dający uprawnienia zawodowe bądź potwierdzający umiejętności, jednak nie jest to nazwa zastrzeżona tylko dla firm posiadających wpis do rejestru. Jeżeli szkoła wydaje zawodowe uprawnienia/zaświadczenia/świadectwa – powinna wydawać je na wzorze MEN, a takowe mogą wydawać te firmy, które są wpisane do regionalnych rejestrów firm szkoleniowych prowadzonych przez WUPy.

writing-1000794-mWówczas każda Firma Szkoleniowa ma swój identyfikator z numerem identyfikacyjnym nadanym przez Urząd plus kolejny numer porządkowy każdego egzemplarza wystawionego przez firmę. Dobry zwyczaj nakazuje, by na zaświadczeniach widniała pieczątka firmy (w oryginale koloru czerwonego), dalej wyszczególniona tematyka oraz ilość przeprowadzonych godzin. Konieczna jest data szkolenia i miejsce oraz podpis i pieczątka kierownika szkolenia.

Certyfikat i dyplomy ukończenia szkoleń i kursów przez firmy, które nie są wpisane do rejestrów również powinny posiadać stosowny wygląd na bazie wcześniej przygotowanego i wypracowanego wzoru. To, czy większą wartość ma certyfikat wydany po szkoleniu przez firmę wpisaną do rejestru czy też przez tą, która nie figuruje w takim rejestrze nie ma zwykle nic wspólnego z tym, czego wymagają pracodawcy. Dla nich liczą się uzyskane kompetencje i umiejętności do wykonywania zawodu. Ale UWAGA! Istnieje grupa zawodów, które muszą być potwierdzone szkoleniem z egzaminem przeprowadzonym przez firmę szkoleniową działającą na bazie wszelkich pozwoleń z MEN.

Każde szkolenie wymaga wynajmu odpowiedniego miejsca – sali szkoleniowej.

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie – to najczęściej dowód zdanego egzaminu potwierdzający udział w szkoleniu/kursie. Wiele nazw na jeden i ten sam papierek? Nie. Różnica polega na tym, czy firma szkoleniowa działa w oparciu o wpis do rejestru, czy też prowadzi zajęcia edukacyjne na bazie swoich własnych autorskich programów, które merytorycznie są równie dobrze przygotowane. Są firmy szkoleniowe, które chcą być wpisane do rejestru, a są też takie, którym jest to zupełnie niepotrzebne. Przecież, aby przeprowadzić szkolenie z asertywności czy podziału czasu pracy nie potrzeba wielkiej dokumentacji, a dobrego trenera, który szybko i sprawnie poda wiedzę. Co innego w przypadku kursów dla taksówkarzy czy spawaczy.

  1. Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajdują się wzory certyfikatów, dyplomów i świadectw uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodów wg wymogów MEN.

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/rozp_400.php

  1. Rejestr Instytucji Szkoleniowych

http://ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl

  1. Skuteczna reklama oferowanych szkoleń i kursów w skali ogólnopolskiej

www.szkolenia24h.pl

Grafika: www.sxc.hu
M-S-M


Czym jest szkolenie w zakresie zarządzania oraz menedżerskie? – http://www.aszkolenia.pl/1513/czym-jest-szkolenie-w-zakresie-zarzadzania-oraz-menedzerskie.html

Korzyści ze szkolenia personelu – http://www.aszkolenia.pl/1371/korzysci-ze-szkolenia-personelu.html

 

One thought on “Rejestr instytucji szkoleniowych a certyfikaty dla uczestników szkoleń.

  • Witam, czy są Państwo w stanie podać źródło na podstawie którego powstał poniższy cytat dotyczący instytucji szkoleniowych i możliwości wystawiania certyfikatów:
    „Jeżeli szkoła wydaje zawodowe uprawnienia/zaświadczenia/świadectwa – powinna wydawać je na wzorze MEN, a takowe mogą wydawać te firmy, które są wpisane do regionalnych rejestrów firm szkoleniowych prowadzonych przez WUPy.” ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *