Handel

Handel jest jedną z najstarszych i najważniejszych działalności ludzkich, stanowiąc oś gospodarki każdego kraju. Polega na wymianie towarów i usług między osobami, przedsiębiorstwami, a także między krajami, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb i preferencji konsumentów. Handel można podzielić na kilka głównych typów, w tym handel detaliczny, hurtowy, międzynarodowy oraz elektroniczny, z których każdy odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce.