ArtykułyPorady

Studia podyplomowe na Akademii Nauk Stosowanych

Obecny rynek pracy wymaga od kandydatów odpowiedniego przygotowania. Często kończąc studia, startujemy do wyścigu o dobre stanowisko pracy z dziesiątkami lub nawet setkami innych kandydatów o podobnym wykształceniu i pozycjach w CV. Dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy, języki obce to atuty, dzięki którym to właśnie my, a nie kontrkandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę o pracę i zawalczą o wymarzone stanowisko.

Studia podyplomowe to nie tylko doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i swojej wartości na rynku pracy, ale również ogromna szansa na zdobycie dodatkowej, wyspecjalizowanej wiedzy, która pomoże profesjonalnie wykonywać swój zawód. W ofercie studiów podyplomowych uczelnia oferuje wiele kierunków o ciekawych specjalnościach, które są obecnie pożądane na rynku pracy. Warto poznać bogatą ofertę studiów podyplomowych i dać sobie szansę na łatwiejsze znalezienie pracy, dobre stanowisko i wiedzę, która da nam pewność i poczucie profesjonalizmu.

Wybierz kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe – dla kogo są?

Studia podyplomowe to propozycja dla osób, które ukończyły minimum studia pierwszego stopnia, czyli zdobyły tytuł licencjata. Oczywiście osoby posiadające tytuł magistra również mogą skorzystać z oferty studiów podyplomowych, aby podnieść swoje kwalifikacje lub zawęzić swoją specjalizację. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i nauczania kierowane są głównie do absolwentów, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz mają już uprawnienia do nauczania co najmniej jednego z przedmiotów szkolnych, oraz do absolwentów kierunków nauczycielskich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć szkolnych z kolejnego przedmiotu.

Każde studia podyplomowe mają określony profil adresata i mogą mieć różne wymagania, dlatego upewnij się, że Twoje dotychczasowe wykształcenie umożliwia podjęcie studiów podyplomowych na interesującym Cię kierunku.

Studia podyplomowe powinny zainteresować osoby, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie, podnieść swoje kwalifikacje lub wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie. Ukończenie studiów podyplomowych z zawężonej tematyki gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych wynikających z ukończonego kierunku.

Kierunki studiów podyplomowych

Wśród oferowanych kierunków studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki można wybierać pomiędzy studiami nauczycielskimi poszerzającymi wiedzę i umiejętności o nauczanie kolejnego przedmiotu szkolnego. Takimi przedmiotami są:

 • Etyka
 • Etyka i filozofia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Język polski
 • Matematyka
 • Technika
 • Plastyka i technika
 • Plastyka
 • Nauczanie języka obcego
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Studia podyplomowe oferują również możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności poza kierunkami związanymi z poszczególnymi przedmiotami szkolnymi. Kierunki te przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych wymaganiach, które skupiają się na przekazaniu wiedzy z wielu dziedzin, aby specjalizować się w pracy z uczniami wymagającymi szczególnej uwagi. Są to takie kierunki studiów, jak:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Tyflopedagogika
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową
 • Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopedia
 • Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią
 • Integracja sensoryczna
 • Socjoterapia

Oferta studiów podyplomowych umożliwia również podniesienie swoich kwalifikacji o zupełnie nowe obszary związane z obowiązkami, które można pełnić w placówkach edukacyjnych w formie zajęć dodatkowych lub dodatkowych obowiązków nauczycielskich. Takimi kierunkami studiów podyplomowych są:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa dla nauczycieli
 • Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji
 • Nowa jakość edukacji: nauczyciel – rodzic – dziecko
 • Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
 • Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Studia podyplomowe nie są dedykowane jedynie kierunkom związanym z edukacją, dają również szansę na zmianę lub dodanie do swoich umiejętności zawodowych kolejnych kompetencji potwierdzonych dyplomem, wiedzą i praktykami. Uczelnia zadbała o to, aby w ofercie studiów podyplomowych znalazły się pożądane na rynku pracy kierunki dające nowe możliwości kariery zawodowej. Poniżej cztery proponowane kierunki:

Organizacja i zarządzanie w oświacie – te studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z kierowaniem placówkami edukacyjnymi: szkołą, przedszkolem lub innymi placówkami oświaty.

Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny – nowoczesny kierunek z wyselekcjonowaną ofertą przedmiotów przekazujących wiedzę umożliwiającą pracę z osobami starszymi. Wiedza z zakresu medycyny, psychologii i innych dziedzin pomoże lepiej zrozumieć proces starzenia się i potrzeby wynikające z wieku oraz chorób i niepełnosprawności osób starszych, a także umożliwi prowadzenie działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych w odpowiedzi na potrzeby osób w podeszłym wieku.

Medyczny trener personalny – kolejna propozycja studiów podyplomowych z obszarów łączących medycynę, dietetykę i rozwój ruchowy. Kierowana jest do osób, które chciałyby zajmować się rehabilitacją pourazową, tworzeniem planów treningowych i dobieraniem diety do potrzeb klienta.

Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – ten kierunek studiów podyplomowych przygotuje Cię do pracy w edukacji osób dorosłych. Nauczysz się różnic i podobieństw pomiędzy nauczaniem dzieci i młodzieży, a osób w wieku dorosłym oraz nauczysz się skutecznych metod i praktyk w zakresie przekazywania wiedzy.

Zobacz jaką ofertę studiów podyplomowych przygotowała Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *