Każdy człowiek ma tylko jedno życie. I to od nas samych zależy, w jaki sposób je przeżyjemy. Należy uczyć się na błędach, wyciągać wnioski na przyszłość, a przede wszystkim kierować się mądrością życiową.

Co to znaczy być mądrym?

Niby banalne pytanie – mądra osoba to tak, która ma dużą wiedzę i potrafi ją wykorzystać w praktyce. Ważne, aby uczyć się na swoich błędach, nie powtarzać ich w przyszłości, oraz wyciągać wnioski z pomyłek.
Umiejętne wyznaczanie sobie celów oraz ich realizacja to przejaw mądrości życiowej. Także akceptacja swoich wad, pomyłek, czy rozterek wpływa na nasze świadome „ja”. Wyznacznikiem mądrości życiowej są także samorealizacja oraz szlifowanie swoich talentów. Odnalezienie własnych mocnych stron i umiejętne ich wykorzystanie w życiu codziennym jest przejawem mądrości.
Nie należy spoczywać na laurach po pierwszych sukcesach. Osoba mądra życiowe zawsze będzie dążyć do większych swoich sukcesów, do pokonanie siebie w chwilach trudnych i ciężkich.

 

Co z wiedzą książkową?

Podobno wiedzę można nabyć. Podobno, bo nie zawsze wiedza zaciągnięta z książek przekłada się na wiedzę życiową. Można czytać dzieła znakomitych autorów i filozofów, ale czytać je bez zrozumienia. Należy rozumieć zawarty w dziełach przekaz, przełożyć go na swoje życie, tak, aby w sposób wartościowy funkcjonować w otaczającym nas społeczeństwie.
Nie tylko wypowiadanie mądrych słów, rzadko znanych innym, jest oznaką mądrości. Należy wiedzieć tez kiedy je wykorzystać, a czasami przejawem mądrości będzie cisza. Osoba mądra życiowo wie, kiedy się udzielać w dyskusji, a kiedy być w niej całkowicie biernym.

 

Czy być inteligentnym, znaczy być mądrym

Wokół nas jest ogrom innych ludzi. Niektórzy, choć obdarzeni wysokim ilorazem inteligencji, nie zawsze radzą sobie w życiu. Dlaczego? Bo z osiągnięciem życiowego sukcesu wiąże się wykorzystanie własnego potencjału, odporność na stres, a także umiejętne i swobodne poruszanie się w relacjach interpersonalnych.
Należy przekłuć posiadana wiedzę w coś wartościowego. Nabyte w ten sposób doświadczenie można w sposób mądry przekazać też innym. Bo mądre osoby dzielą się swoją wiedzą, pokazują innym, jak doskonalić siebie, jak poznać swoje wewnętrzne „ja” i jak inteligencję przekłuć w mądrość.

Nie zawsze posiada wiedza, czy umiejętność przekładają się na ich wykorzystanie w życiu codziennym. Należy dbać o swój wewnętrzny rozwój, tak, aby cieszy się w pełni z posiadanej wiedzy, własnego rozumu, a zarazem wciąż się rozwijać. Być i żyć mądrze to trudne zadanie, ale nie niewykonalne. Od nas samych zależy, jakimi ludźmi się stajemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *