Współczesny świat zmienia się bardzo szybko, co sprawia, że niemal co dekadę pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia, związane z dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Również prywatne plany często wymuszają obranie nowego kierunku drogi zawodowej. Na szczęście obecne możliwości szkoleniowe sprzyjają osobom pragnącym nabyć nowe umiejętności potrzebne do pracy.

Kształcenie zawodowe – rodzaje i możliwości

W mnogości form kształcenia można się pogubić – wówczas nietrudno o błędne decyzje, skutkujące niepotrzebnymi wydatkami i straconym czasem. Liczne oferty kursów i szkoleń kuszą szybkimi rezultatami i przystępnymi cenami. Jednak ich zasadniczym mankamentem jest mocno okrojona wiedza, nastawiona głównie na wąskie obszary specjalizacji lub – przeciwnie – bardzo ogólnie przedstawiająca zarys danego tematu. Certyfikat ukończenia kursów i szkoleń jest przydatny jako uzupełnienie już posiadanych kwalifikacji i doświadczenia albo atut pokazujący dodatkową umiejętność, przydatną w określonym przypadku.

Szkoły policealne oferują kompleksowe kształcenie na wysokim poziomie, jednak rozłożone w czasie na wiele miesięcy, a nawet lat. Atutem jest różnorodność kierunków, jednak ukończenie takiej szkoły nie ma potwierdzenia w stosownych dokumentach kwalifikacji zawodowych uczestnika. Dodatkową barierą jest wymóg posiadania wykształcenia średniego, co osuwa możliwość rozpoczęcia takiej nauki w czasie.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) – co to takiego

Nieco inną formułę otrzymała nowa forma kształcenia zawodowego dorosłych, wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we wrześniu 2012 roku. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, nazywane w skrócie KKZ mają umożliwiać bezpłatne uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w określonych dziedzinach.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną jest zakończone otrzymaniem stosownego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Proces zdobywania wiedzy może być kilkustopniowy, przy czym każdy kolejny etap to wyższy stopień zaawansowania w danej dziedzinie. Ukończenie pełnego kursu i zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód jest potwierdzone dyplomem technika.

Jak organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na ukończony stopień edukacji. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, stacjonarnym – zarówno w systemie dziennym jak i wieczorowym. Zwykle formułę ustala się w oparciu o zapotrzebowanie uczestników. Szczegółowy plan i wykaz przedmiotów określa każdorazowo `kształcenia w danym zawodzie. Warunkiem ukończenia kursów jest frekwencja podczas zajęć na poziomie minimum 80% oraz zdany egzamin.


Czym jest szkolenie w zakresie zarządzania oraz menedżerskie? – http://www.aszkolenia.pl/1513/czym-jest-szkolenie-w-zakresie-zarzadzania-oraz-menedzerskie.html

Korzyści ze szkolenia personelu – http://www.aszkolenia.pl/1371/korzysci-ze-szkolenia-personelu.html

One thought on “Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *