ArtykułyPorady

Kurs ósmoklasisty – przygotuj się do egzaminu

Każdy uczeń, który kończy edukację w szkole podstawowej, musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki z tego najważniejszego na tym etapie egzaminu, są jednym z najważniejszych kryteriów podczas rekrutacji do szkoły średniej. Warto więc napisać go jak najlepiej, aby mieć szansę na kontynuowanie edukacji na poziomie średnim w wymarzonej szkole.

Egzamin ósmoklasisty

Nie ma takiego ucznia, który potrafi wszystko, ale z pewnością każdy zasługuje na pomoc. Właśnie dlatego istnieją kursy, które mają na celu przygotować ucznia jak najlepiej. Matematyka, język polski a może język angielski? Nie ważne który z tych przedmiotów sprawia problemy dziecku. Dobry kurs zapewni mu lepsze przygotowanie. Centrum Edukacyjne Symposio organizuje takie kursy, pozwalające uczniowi na zdobycie potrzebnej wiedzy i doskonaleniu tej, którą już posiada.

Wrocław – kursy dla ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przygotowany w taki sposób, aby możliwe było zweryfikowanie poziomu wiedzy ucznia, jakiej wymaga aktualna podstawa programowa. We Wrocławiu są różne szkoły średnie, niektóre z nich określane są jako mniej wymagające, a inne jako bardziej wymagające. Niezależnie od tego jakie plany ma dziecko, odpowiednie kursy przygotują je do tego, aby poradziło sobie w każdej szkole, niezależnie od jej poziomu. Warto zdecydować się na te prowadzone przez Centrum Edukacyjne Symposio, aby przekonać się, że kursy naprawdę działają.

Dziecko uczy się najlepiej wówczas, gdy ma zapewnione odpowiednie warunki i przyjazną atmosferę. Ciekawa nauka bez stresu pozwala na osiąganie najlepszych wyników. Zajęcia w formie warsztatowej, które oferują różnorodne zadania i zachęcają do aktywności, to bardzo dobry wybór dla każdego ósmoklasisty. Zajęcia prowadzi trener, który podchodzi do każdego dziecka w sposób indywidualny. Zauważa dobre strony ucznia, ale również te nieco słabsze i motywuje do pracowania nad obszarami, które tego wymagają. Poza pracą w grupach, ważna jest również praca indywidualna, co rozumieją nauczyciele w Centrum Edukacyjne Symposio. Dzięki tej formie możliwe jest sprawdzenie postępów, jakie poczyniło dziecko. Uczestnicy kursu mają okazję rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne, co pozwala na zweryfikowanie, czy uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Kurs dla ósmoklasisty – przygotowuje nie tylko do egzaminów

Zdobycie wiedzy zgodnej z aktualną podstawą, utrwalanie jej oraz doskonalenie jest bardzo ważne. Dzięki temu uczeń może zdać egzamin z najlepszym wynikiem. Kursy dla ósmoklasistów, które są prowadzone przez Centrum Edukacyjne Symposio to jednak o wiele więcej, niż przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają cenne umiejętności, które przygotowują ich na funkcjonowanie w szkole średniej, na studiach oraz w dorosłym życiu. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, organizowania czasu, umiejętność koncentracji i pewność siebie to coś, co zyskuje uczestnik kursu ósmoklasisty, organizowanego przez Centrum Edukacyjne Symposio.

Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty

Jednym z przedmiotów, które pojawiają się na egzaminie jest matematyka. Egzamin trwa 100 minut, w jego trakcie uczeń musi rozwiązać zadania otwarte oraz zamknięte. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 32. Na kursie dla ósmoklasistów uczestnicy są przygotowywani do rozwiązywania tego typu zadań, a także formułowania prawidłowych odpowiedzi. Kurs obejmuje wszystkie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty. Kurs prowadzony jest w grupach podzielonych na etapy zaawansowania.

Kolejny przedmiot to język polski. Egzamin trwa 120 minut, uczeń musi rozwiązywać zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Kursanci uczą się wszystkiego, co jest ważne dla uzyskania dobrego wyniku na egzaminie. Każda praca jest analizowana, dzięki czemu uczeń może zobaczyć jakie błędy popełnia i unikać ich w przyszłości. Kurs może odbywać się w formie zajęć indywidualnych lub grupowych.

Język angielski to ostatni przedmiot, jaki zdają ósmoklasiści. Trwa on 90 minut, składa się z zadań ze słuchania, pisania, czytania. Sprawdza umiejętności związane z angielską gramatyką i językiem komunikacyjnym. Uczniowie muszą także zmierzyć się z napisaniem dłuższej wypowiedzi, takiej jak ogłoszenie czy zaproszenie, lub inne tego typu formy. Kurs przygotuje dziecko to poradzenia sobie z wszystkim, czego wymaga od niego egzamin z języka angielskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *