Firma, która chce coś sprzedać lub za pieniądze publiczne (z budżetu państwa albo samorządu lokalnego) zbudować czy skorzystać z jakichkolwiek usług, musi ogłosić przetarg. W prasie można znaleźć coraz więcej tego typu ogłoszeń. Są też oferty przeprowadzania prac, np. budowlanych.

Przetarg to rodzaj konkursu, na który należy w określonym terminie złożyć propozycje. Jeśli chcemy wziąć udział w przetargu, musimy złożyć pisemną ofertę, w której zgłaszamy udział. Musimy wyznaczyć również cenę. Często cena wywoławcza jest już podana, my musimy zaproponować wyższą. Niestety nie będziemy wiedzieli ile zapłacić chce konkurencja. Warunkiem koniecznym, który umożliwi nam wzięcie udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (kwoty gwarantującej, że uczestnik się nie wycofa). Zwykle wynosi ono 10% ceny wywoławczej. W przypadku wygrania wadium zostanie odliczone od zakupionego przez nas majątku. Jeśli przegramy wpłacona przez nas kwota zostanie nam zwrócona.

[note]Zastanawiasz się jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne – chcesz wygrywać przetargi?  Wybierz się na szkolenia z zamówień publicznych –   wiele firm szkoleniowych specjalnie organizuje szkolenia z zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców.[/note]
Przetargi mogą być nieograniczone i ograniczone. Nieograniczony przetarg czyli taki, w którym może wziąć udział każdy – firma lub osoba prywatna. Startujący musi spełnić określone warunki podawane za każdym razem w ogłoszeniu o przetargu, np. płacenie podatków, składek zus, czy wobec uczestnika przetargu nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Osoby prywatne często muszą złożyć zaświadczenie o nie karalności. Natomiast przetarg ograniczony adresowany jest do konkretnego kręgu uczestników.
Przetarg rozlicza komisja ekspertów jedno lub kilkuosobowa. Powinna wybrać najkorzystniejszą ofertę i poinformować wszystkich uczestników przetargu o jego wyniku. Uczestnicy jednak nie mogą poznać szczegółów z oferty firmy, którą wybrano.

Dla wykonawcy i zamawiających startujących w przetargach organizowane są liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *