FirmyPorady

Faktoring – elastyczne rozwiązanie dla zarządzania płynnością finansową

W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczową rolę odgrywa płynność finansowa. Właśnie z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług faktoringu. W niniejszym artykule wraz z firmą Bibby Financial Services przyjrzymy się blizej temu rozwiązaniu, jego zaletom i możliwościom jakie daje przedsiębiorcom.

Czym jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na przekazaniu przez przedsiębiorstwo swoich należności (faktur) do podmiotu zewnętrznego, zwanego faktorantem. Faktorant przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta i natychmiast wypłaca przedsiębiorstwu wartość faktur, z pomniejszeniem prowizji. Dzięki temu firma zyskuje płynność finansową oraz unika problemów związanych z odzyskiwaniem należności.

Wyróżniamy kilka rodzajów faktoringu, które różnią się zakresem usług i warunkami współpracy. Najpopularniejsze to:

Faktoring z regresem (niepełny) – ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest po stronie przedsiębiorstwa
Faktoring bez regresu (pełny) – ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest całkowicie przeniesione na faktoranta, przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne długi.

Korzyści z korzystania z faktoringu

Korzystanie z usług faktoringu niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw, takich jak:

Poprawa płynności finansowej – natychmiastowa realizacja należności pozwala na uniknięcie problemów z przepływami finansowymi.
Outsourcing odzyskiwania należności – przedsiębiorstwo może skupić się na swojej podstawowej działalności, przekazując ryzyko niewypłacalności kontrahentów podmiotowi zewnętrznemu.
Zmniejszenie ryzyka – faktorant analizuje sytuację finansową kontrahentów, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka współpracy z niewypłacalnymi podmiotami.

W jakich sytuacjach warto rozważyć faktoring?

Faktoring jest szczególnie korzystny w sytuacjach, takich jak:

Wysoki poziom należności – gdy przedsiębiorstwo ma problem z odzyskiwaniem długów od kontrahentów, faktoring może znacznie usprawnić ten proces.
Ekspansja na rynki zagraniczne – faktoring eksportowy pozwala zabezpieczyć się przed ryzykami walutowymi i handlowymi, co jest szczególnie ważne dla firm eksportujących swoje produkty czy usługi.
Potrzeba szybkiego dostępu do kapitału – faktoring umożliwia uzyskanie płynności finansowej w krótkim czasie, co może być kluczowe dla realizacji nowych projektów czy inwestycji.

Faktoring to elastyczne rozwiązanie finansowe, które może przyczynić się do wzrostu płynności finansowej oraz usprawnienia zarządzania należnościami przedsiębiorstw. Warto rozważyć korzystanie z tego instrumentu, szczególnie w sytuacjach, gdy firma boryka się z problemami związanymi z odzyskiwaniem należności czy ekspansją na rynki zagraniczne. Przy wyborze rodzaju faktoringu, warto zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa oraz ofertę poszczególnych faktorantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *