Tworzenie atmosfery w zespole jest bardzo ważnym elementem w kontekście osiągania przez niego wyznaczonych celów, jak i poprawnego funkcjonowania. Osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie zespołów coraz świadomiej dobierają skład teamu. Idea pracy zespołowej polega na doborze członków o różnej specjalizacji, aby obiektywnie podejść do tematu, znaleźć i wybrać najlepsze spośród wielu rozwiązań.
Największą zaletą tworzenia zespołów jest uzyskanie efektu synergii. Efekt pracy dobrze zgranego teamu jest o efektywniejszy niż praca poszczególnych jednostek. Idealny zespół pracowników to skarb dla każdej organizacji. Właściwy podział ról, wysokie kwalifikacje członków, charyzmatyczny lider i wysoki poziom komunikacji owocuje sukcesami. Trzeba jednak pamiętać, że na takie efekty trzeba zaczekać. Ważne jest budowanie zespołu, odpowiedni dobór osobowości i integrowanie ich w drużynie, a to można osiągnąć korzystając z narzędzi team building.

Jak stworzyć ducha zespołu?

Team building to nic innego jak wszelkiego rodzaju świadome procesu, których celem jest stworzenie sprawnie funkcjonującego organizmu. Dobry zespół to nie tylko wiedza i umiejętności poszczególnych członków teamu, indywidualności, ale przede wszystkim umiejętność „grania do jednej bramki”. Nastawienie na osiąganie wspólnego celu, świadomość priorytetów to podstawa dobrej drużyny. Tak samo ważna jest komunikacja w zespole. Przepływ informacji z zespole jest o wiele lepszy niż między „samotnymi wilkami”. Odnosi się to zarówno do komunikacji pionowej lider – zespół, jak i poziomej, miedzy członkami zespołu.

To co jest siłą zespołu to team spirit – duch zespołu. Członkowie grupy maja poczucie przynależności do drużyny, identyfikują się z nią i pracują na wspólny cel. Sukces jest efektem pracy całego zespołu, tak samo jak niepowodzenie. Oceniany jest cały zespół, a nie indywidualności. Nie ma też mowy o rozmyciu odpowiedzialności w zespole, bowiem każdy wie za co odpowiada i jaka cześć projektu jest jego działką.

Czy team building to imprezy i zabawa?

Efektywny zespół nie powstaje od razu. Często to efekt długiego okresu wspólnej pracy, ale i zabawy. Zaufanie i integracja członków zespołu to proces długofalowy. Cześć relacji tworzy się na płaszczyźnie zawodowej. Firmowe imprezy integracyjne pomagają poznać swoich współpracowników „od drugiej strony”. Co warto podkreślić, narzędzia team building-owe można implementować zarówno w nowo tworzonych zespołach, jak i tych z wieloletnim stażem. W pierwszym przypadku duży nacisk doświadczeni trenerzy kładą na integrację nowych osób w zespole. Chodzi tu o poznanie swoich mocnych i słabych stron, członkowie mogą poznać kompetencje swoich współtowarzyszy. Narzędzia team building są również stosowane w zespołach, które dotyka kryzys. Dobrze dobrane gry i zabawy integrują zespół w rozsypce, poprawiają procesy komunikacyjne w grupie.

Najważniejszym zadaniem wszystkich narzędzi team building jest integracja członków zespołu. Warto inwestować w imprezy integracyjne bowiem daje bardzo wymierne korzyści. To miłe i przyjemne spędzenie czasu, które wpływa na efektywniejszą prace zespołu. Warto sprawdzić ofertę firm zajmujących się organizacja firmowych eventów integracyjnych. Dlaczego? Dostajemy bowiem kompleksowy produkt, dobrany do naszych potrzeb. Dobór odpowiednich zabaw i gier pomorze rozwiązać problemy, jakie występują w konkretnych zespołach. Inaczej będą wyglądały zajęcia dla nowo powstałego zespołu niż dla grupy w której są konflikty lub panuje wypalenie czy brak motywacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *