ArtykułyPoradyPraca

Pracownicy z Ukrainy – ich zatrudnianie jest jeszcze łatwiejsze niż dawniej!

Polscy przedsiębiorcy wszelkimi sposobami starają się łatać braki kadrowe. Jednym z rozwiązań jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Obywatele ze Wschodu mają w naszym kraju dobre warunki do życia. O wiele łatwiej też jest pozyskać ich do pracy niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jak wyglądają formalności?

Pracownicy z Ukrainy – jak ich legalnie zatrudnić?

Możesz legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy bez ubiegania się o zezwolenie na pracę (uproszczone procedury weszły w życie 1 stycznia 2018 roku). Jedyne, co musisz zrobić to złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Nie jesteś zobowiązany, aby przeprowadzać test rynku pracy – dzięki temu jeszcze szybciej zatrudnisz obywatela ze Wschodu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dać pracę Ukraińcowi?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi możesz złożyć jedynie wtedy, kiedy spełniasz określone warunki. Przede wszystkim pracownik ze Wschodu musi być obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Jego okres zatrudnienie nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Praca, którą proponujesz nie może być sezonowa, ponieważ wtedy konieczne jest zezwolenie.

Czym natomiast jest zatrudnienie sezonowe? Nie jest ono dłuższe niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym (i mieści się w ramach prac uznawanych za sezonowe).

Procedury zatrudniania pracowników z Ukrainy

Procedury zatrudniania pracowników z Ukrainy nie są tak uciążliwe, jak te w przypadku pracowników z Azji. Dokument, jakim jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi musisz złożyć, zanim obcokrajowiec podejmie u Ciebie pracę. Zatrudnisz go jednak dopiero wtedy, kiedy urząd wpisze oświadczenie do ewidencji. Potem musisz odebrać dokument (osobiście lub przez pełnomocnika).

W dużych miastach w Polsce, takich jak Warszawa czy Wrocław urzędy pracy czasami wymagają, aby dokumentację składać online za pośrednictwem portalu rządowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Kiedy chcesz zatrudnić pracowników z Ukrainy, samo oświadczenie nie wystarczy. Potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Co wchodzi w jej skład?

  • dokument potwierdzający Twoją tożsamość,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wpis do CEIDG,
  • dowód wpłaty 30 złotych (tyle kosztuje oświadczenie za jednego cudzoziemca),
  • skan Twojego oświadczenia o niekaralności.

 

 

Jak długo trzeba czekać na odpowiedź z urzędu pracy?

Wpis do ewidencji uzyskasz po 7 dniach od złożenia oświadczenia (w przypadku dodatkowego postępowanie jest to 30 dni). Czy to wszystkie formalności? Pozostaje Ci jeszcze powiadomić urząd pracy, kiedy cudzoziemiec podejmie u Ciebie zatrudnienie (najpóźniej w dniu, gdy pojawi się w pracy). Jeśli tego nie zrobi, także musisz to zgłosić. Za brak powiadomienia grozi bowiem kara grzywny.

Pracownicy z Ukrainy – jakich formalności musi dopełnić pracodawca?

Kiedy już załatwisz wszystkie kwestie urzędowe, czeka Cię podpisanie umowy z cudzoziemcem. Musisz przedstawić ją w zrozumiałym dla niego języku. Obywatela ze Wschodu zgłaszasz do ubezpieczenia tak samo, jak Polaka.

Polscy pracodawcy zatrudniający pracowników z Ukrainy wiele zyskują. Przede wszystkim ma kto pracować w zawodach, gdzie są duże deficyty kadrowe. Ukraińcom zależy na tym, aby jak najwięcej zarobić w naszym kraju, zatem nie boją się pracy przez 10-12 godzin dziennie (często w trudnych warunkach). Pracownicy ze Wschodu są zmotywowani, uczciwi i dyspozycyjni. Doskonale też porozumiewają się naszymi rodakami. To dodatkowe argumenty (oprócz ułatwionej procedury zatrudniania), które przemawiają za tym, że warto dać im pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *