Definicja szkolenia – Szkolenie proces aktywności pozaszkolnej mającej na celu poznawanie, uzyskiwanie wiedzy, umiejętności lub podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji już nabytych czy to zawodowych czy tez ogólnych. Szkolenie to uczenie się „czegoś” na specjalnie przygotowanych spotkaniach. Uczestnik zdobywa nową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Ważną rolę w procesie szkolenia odgrywa osoba trenera jako prowadzącego, przedstawiająca materiały do opanowanie dla uczestników. Szkolenia to cześć, powiązane są z edukacją, nauką, kształceniem.

Można wyróżnić dwa główne typy szkoleń: szkolenia zamknięte i otwarte.

Zorientuj się gdzie aktualne organizowane są szkolenia dla Ciebie skorzystaj z nich i podnieś swoje kwalifikacje szanse na rynku pracy.

Rożnica między konferencja, a szkoleniem. Za konferencję rozumiane jest spotkanie poświęcone np. wymianie doświadczeń czy dyskusjom na tematy wskazane w regulaminie. Konferencja ma cel przede wszystkim informacyjny, szkolenie edukacyjny – lista aktualnych konferencji na stronie konferencje24h.pl.

Szkolenia to zorganizowane różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych i ogólnych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, prowadzone wg określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub doskonalenie, ćwiczenie umiejętności i/lub kształtowanie / zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników) – na stronach szkolenia24h.pl oraz kursy24h.pl można wybrać i zapoznać się z ofertami szkoleń i kursów.

Może potrzebujesz sali szkoleniowej – poznaj nasze propozycję.


Czym jest szkolenie w zakresie zarządzania oraz menedżerskie? – http://www.aszkolenia.pl/1513/czym-jest-szkolenie-w-zakresie-zarzadzania-oraz-menedzerskie.html

Korzyści ze szkolenia personelu – http://www.aszkolenia.pl/1371/korzysci-ze-szkolenia-personelu.html

Czytaj – Dobre porady biznesowe dla każdego

One thought on “Definicja szkolenia

  • szkolenia i kursy to najlepsza forma kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, kompetencji.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *