Coaching to forma doskonalenia pracowników Coaching to indywidualne doskonalenie pracownika, przez osobę z kwalifikacjami, doświadczeniem i wiedzą – czyli coacha – trenera. Najczęściej jest to również pracownik z tego samego działu, czasem bezpośredni przełożony. Ta metoda doskonalenia jest bardzo efektywna z powodu na bliski kontakt opiekuna i osoby szkolonej. Jednak często trudna do zastosowania z powodu czasu, jaki opiekun musi poświęcić na rozmowy i obserwację szkolonego

Coaching polega na pracy trenera (polskie określenie dla coacha) z pracownikiem nad rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych tego ostatniego. Jednocześnie zwiększeniu ulega motywacja pracownika, wzrost jego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności i wyniki przedsiębiorstwa.

Coaching jest relacją partnerską, w której coach pomaga swojemu podopiecznemu w osiągnięciu upragnionych sukcesów w życiu zawodowym ale jednocześnie w osobistym . Cele te powinny być wskazane przez pracownika ale jednocześnie uzgodnione z coachem. To on prowadzi, motywuje i inspiruje swojego ucznia tak, by mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu. Wprowadzenie coachingu umożliwia osobom „trenowanym” dać z siebie to co najlepsze, uczyć się i rozwijać w sposób zgodny ich wolą.

Zadaniem coacha jest pomoc w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym, pomoc w zmianie tego, co warte jest zmiany. Celem tych wszystkich działań jest wzmocnienie podopiecznego, podtrzymanie jego motywacji, siły oraz poznanie tego, co pozwala mu być efektywnym pracownikiem, poznanie samego siebie.

Warunki udanego coachingu są w gruncie rzeczy dwa: pracownik ma chęć się rozwijać/zmieniać i jest „wolne pole” pomiędzy tym, gdzie jest on obecnie, a gdzie zamierza się znaleźć. – innymi słowy: pracownik dostrzega, że posiada pewien potencjał który może rozwinąć. Coaching daje poddawanej mu osobie motywację i energię tak, by dostrzegła potencjał swego rozwoju. Jest procesem zorientowanym na działanie, dającym wsparcie w koniecznych zmianach i trudnych sytuacjach podczas drogi zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *