Definicje coacha uznane przez ICF (International Coaching Federation – Międzynarodową Federację Coachów – www.coachfederation.org):

  • Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej satysfakcjonujące rezultaty.
  • Coach koncentruje się na celach, które wybiera jego podopieczny.
  • Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb podopiecznego.
  • Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od pracownika.
  • Coach zapewnia świeżą perspektywę.
  • Coach pomaga podopiecznemu w budowaniu jego naturalnej siły.
  • Coaching zaczyna się od pomysłu, że to pracownik jest twórczy i pełen zasobów.
  • Coaching zaczyna się od pomysłu, że pracownik czyli klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć.
  • Siła coachingu wynika ze związku pomiędzy coachem i klientem.

Zadaniem coacha jest pomoc w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym, pomoc w zmianie tego, co warte jest zmiany. Celem tych wszystkich działań jest wzmocnienie podopiecznego, podtrzymanie jego motywacji, siły oraz poznanie tego, co pozwala mu być efektywnym pracownikiem, poznanie samego siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *