PoradySzkolenia

Jak zwiększyć efektywność procesów? – Kanban

Doskonalenie procesów i organizacji w firmie to pierwszy z kroków, które należy podjąć po to, by zwiększyć wyniki i osiągnąć zamierzone cele, czy to sprzedażowe czy każde inne. Nie jest to możliwe bez wprowadzenia kilku zmian skupiających się na zoptymalizowaniu procesów zewnętrznych i wewnętrznych. Do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Kanban to zaawansowany system planowania opracowany specjalnie na Lean Manufacturing, czyli metody związanej z minimalizacją odpadów powstałych na skutek produkcji. Wszystko to związane jest przede wszystkim ze zwiększeniem wydajności procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej.

Co to jest?

Na początku warto wspomnieć, że Kanban został opracowany przez pewnego inżyniera doskonale wszystkim znanej marki Toyota. System został powołany do tego, aby zwiększyć wydajność produkcji. Nazwa wzięła się właśnie od specjalnych kart, które pozwalają na monitorowanie procesu produkcyjnego, dlatego nazywa się go także systemem tabliczek znamionowych Toyoty. Jest to jedna z metod pozwalających na osiągnięcie JIT. Dzisiaj Kanban jest uznawany za skuteczne narzędzie, które wspiera prowadzenie produkcji i poprawia efektywność poszczególnych jej etapów. Wszystko oparte jest w tym przypadku o precyzyjne pomiary czasu realizacji i trwania cyklu.

Lepsza obsługa procesów

Kanban okazuje się szczególnie przydatny w procesie harmonogramowania produkcji, która to najczęściej opiera się o popyt. Dzięki tabliczkom znamionowym można określić prognozę popytu, która to przełoży się na poparcie. Produkty wytwarzane są w tym przypadku na specjalne zamówienie, a tzw. re-podaż określana już bezpośrednio przez klienta podczas tworzenia zamówienia. Z jednej strony brzmi to dosyć zawile, aczkolwiek paradoksalnie jest dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o procesy, które bez wykorzystania Kanbana byłby bardzo utrudnione.

6 zasad Toyoty

Co ciekawe sam twórca ostrzega, że korzystanie z Kanbana musi być oparte o przestrzeganie kilku kluczowych zasad. Tylko wtedy cały proces okaże się skuteczny i pozwoli na osiągnięcie założonych wcześniej wyników. Założenia te zostały sformułowane, jako „sześć zasad Toyoty” i dotyczą w głównej mierze wydawania zamówień dostawcom i związanych z nimi zapasów, konieczności zgłaszania transportowanych zapasów, żądań przedmiotów, które muszą być zawsze dołączone do zamówienia, czy np. ograniczenia ilości żądań, co przełoży się na bardziej czuły proces i w efekcie pozwoli także na łatwiejsze dostrzeganie wszelkich nieefektywności.
Więcej o tej technice możecie przeczytać na przykład tutaj: https://lean.org.pl/kanban-sterowanie-produkcja/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *