Definicja

Uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi są bardzo heterogeniczną grupą z szerokim zakresem zagadnień, które są unikalne dla każdej osoby.

Istnieją jednak pewne kluczowe cechy, które są używane do zdefiniowania tej kategorii niepełnosprawności, głównie w odniesieniu do kwestii tożsamości osobistej i samopoczucia emocjonalnego.

Zaburzenie emocjonalne może występować, jeśli uczeń zareaguje na sytuację niewłaściwym zachowaniem lub emocją, a zwłaszcza jeśli emocja ta jest depresją lub długotrwałym smutkiem.

Problemy z emocjami – zaburzeniaemocjonalne.pl – czytaj na temat zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i innych.

Uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi zwykle mają bardzo trudny okres utrzymywania osobistych relacji z innymi, a te osobiste problemy prowadzą do objawów fizycznych w czasie. Jeśli uczeń ma trudności z nauką, ale nie ma intelektualnej lub sensorycznej przyczyny tej trudności, winą może być zaburzenie emocjonalne. Ta kategoria niepełnosprawności obejmuje niektóre choroby psychiczne, takie jak schizofrenia.

 

 

Należy zauważyć, że jedna lub więcej z wyżej wymienionych cech musi być obecna przez dłuższy okres czasu i musi mieć negatywny wpływ na wyniki nauki ucznia przed uznaniem go za zaburzeniem emocjonalnym.

Oznaki zaburzenia emocjonalnego należy traktować poważnie, ponieważ mogą one prowadzić do agresji fizycznej i zachowania samo-okaleczającego.

Jednak należy również uważać, aby rozpoznać różnicę między zaburzeniami emocjonalnymi a ogólnym niepokojem nastolatków. Przyczyn zaburzeń emocjonalnych u dzieci jest tak wiele, jak dzieci w tej kategorii, ale na ogół można je podzielić na przyczyny biologiczne, przyczyny środowiskowe lub ich kombinację.

 

Charakterystyka

Każdy uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi będzie miał cechy charakterystyczne dla danej osoby. Jednak wszyscy ci uczniowie będą mieli wspólne deficyty w trzech określonych obszarach, a mianowicie rozwoju emocjonalnego, rozwoju behawioralnego i rozwoju poznawczego.

 

 

Uczniowie ci mogą mieć specyficzne cechy / stany emocjonalne, takie jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia opozycyjne, zaburzenia zachowania i schizofrenia. Brak zajęcia się którymkolwiek z tych zaburzeń odpowiednim systemem wsparcia może mieć potencjalnie tragiczne skutki.

Poznaj swoje emocje – http://zaburzeniaemocjonalne.pl/informacje/emocje/

Cechy behawioralne zaburzenia emocjonalnego obejmują zachowanie eksternalizacyjne i odwrotnie internalizujące zachowanie. Te pierwsze mogą powodować problemy z zachowaniem i agresję fizyczną, podczas gdy te drugie powodują depresję i niepokój. Wreszcie uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi mają również wiele problemów w nauce, a co roku połowa uczniów w tej kategorii.

Jednym z intrygujących możliwych czynników przyczyniających się do zaburzeń emocjonalnych jest brak komunikacji. Szacuje się, że 71% uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi ma również ekspresyjne i receptywne zaburzenia językowe, które wpływają na ich zdolność rozumienia i komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *