Prawidłowe wdrożenie metody Six Sigma powinna zwiększyć wydajność i rentowność firm w każdym sektorze. Ale skąd wiedzieć, czy Six Sigma jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Musisz najpierw zrozumieć kroki związane ze wdrożeniem Six Sigma i upewnić się, że potrafisz je poprawnie doprowadzić do realizacji, zanim podejmiesz tę decyzję. Jeśli nie masz jasnego pojęcia, co robisz lub dlaczego to robisz, Twój system Six Sigma będzie miał zniżoną skuteczność.

Co to jest Six Sigma?

Definicja: Six Sigma to metoda zapewniająca organizacjom narzędzia do udoskonalenia ich procesów biznesowych. Ten wzrost wydajności i obniżenie zmienności procesów pomaga w zmniejszeniu defektów i poprawie zysków, morale pracowników oraz jakości produktów lub usług.

Decyzja o użyciu Six Sigma

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jako przedsiębiorca, rozważając wdrożenie Six Sigma, jest opracowanie deklaracji wyjaśniającej, dlaczego potrzebujesz tego rodzaju metodologii usprawniania procesów i co oczekujesz osiągnąć. Bez jasnego zrozumienia, w jaki sposób wdrożenie tej metody wpłynie na Twoją firmę zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, nie będzie impulsu do utrzymania ciągłych działań doskonalących, których wymaga Six Sigma.

Prawidłowe wdrożenie Six Sigma

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu tej metodologii konieczne będzie podjęcie konkretnych kroków w celu zapewnienia, że ​​wdrożenie zakończy się sukcesem. Musisz najpierw upewnić się, że masz odpowiednie osoby we właściwych miejscach, aby kontynuować program, ponieważ praktycznie każdy dział będzie zaangażowany w implementację Six Sigma lub na nią wpłynie. Po zidentyfikowaniu liderów działów musisz edukować pracowników na każdym poziomie na temat tego, czym jest Six Sigma i czego będzie wymagać od każdego zespołu.

Udział w szkoleniach objaśniających, na czym polega ta metoda, może być doskonałym krokiem we wdrożeniu jej w firmie. Poznaj szkolenia Six Sigma – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/slowo_Six%20Sigma. Pamiętaj, że wszelkie wysiłki związane ze wdrożeniem Six Sigma będą tak skuteczne, jak jakość szkolenia pracowników. Skuteczne szkolenie najpierw uwzględnia wiedzę, umiejętności i zdolności wymagane dla każdej grupy uczestników. Po ocenie potrzebnych umiejętności pracownicy mogą wymagać edukacji naprawczej, aby upewnić się, że spełniają podstawowe wymagania w zakresie umiejętności zrozumienia wdrażanej metody.

Bez świadomego wsparcia wszystkich członków organizacji wdrożenie Six Sigma nie będzie w pełni skuteczne. Dlatego ważne jest, aby skonfigurować system, tak aby zapewnić, że wkład pracowników w twoje wysiłki Six Sigma jest rozpoznawany szybko i regularnie, a wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco informowani o twoich postępach. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie ciągłego uczestnictwa każdego członka zespołu i należy go zachować zarówno podczas początkowej implementacji, jak i po uruchomieniu programu.

Po wykonaniu tych zadań bardzo ważne jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie Six Sigma jako całości. Bez wyraźnej odpowiedzialności za proces przez jedną osobę lub grupę, proces ten może bardzo szybko utracić spójność. Twój lider będzie musiał zachować przejrzyste zarządzanie w trakcie całego procesu i musi być dokładnie zaznajomiony ze wszystkimi aspektami metodologii Six Sigma, aby skutecznie kierować integracją tej metodologii w ogólnej strukturze firmy.

Będziesz także musiał stworzyć listę przedmiotów, które mają być traktowane priorytetowo w ramach wdrożenia Six Sigma, zanim zaczniesz. Jedną z pierwszych pozycji na tej liście powinien być odpowiedni system pomiaru dla każdego aspektu organizacji i procesu produkcyjnego. W końcu, jeśli nie możesz dokładnie zmierzyć, nie będziesz w stanie ocenić, które obszary można poprawić.

Poznaj również – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/kat_biznesowe/kat2_procesy-biznesowe

Korzyści z Six Sigma

Six Sigma ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie zwiększania wartości i zapewniania jakości produkcji firmy w postaci stopniowych ulepszeń produktu lub usługi. Może być również wykorzystywany do optymalizacji procesów łańcucha dostaw i zwiększenia zadowolenia klientów. Korzyści z Six Sigma wykraczają poza proste rozwiązywanie problemów i uwzględniają cały proces produkcji od surowców po produkt końcowy, a nie tylko produkt końcowy.

Wady Six Sigma

Six Sigma kontroluje procesy biznesowe minuta po minucie i generuje duże ilości danych empirycznych, co prowadzi do czasochłonnych i skomplikowanych procedur. Ponadto, ponieważ u podstaw leży proces poprawy jakości, przyjęcie protokołów często prowadzi do wzrostu całkowitych kosztów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *