Diagnostyka ultrasonograficzna jest niezbędna w celu uzyskania dokładnego obrazu jamy brzusznej. Im szerszy zakres wiedzy lekarza prowadzącego badanie, tym większe szanse na uzyskanie szybkiej diagnozy. W związku z tym, na rynku organizowane jest mnóstwo szkoleń i kursów dla lekarzy z zakresu ultrasonografii, które pozwalają na odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie. Ponadto, głównym ich zadaniem jest nabycie umiejętności z zakresie szybkiej diagnostyki USG u pacjenta urazowego, co sprawdza się chociażby wśród lekarzy pełniących dyżur na SOR.

Protokół FAST, co to takiego?

Test FAST został wprowadzony do algorytmu postępowania wśród pacjentów i początkowo dotyczył tych, u których wystąpiły urazy, wstrząsy lub hipowolemia. Kolejnym krokiem było poszerzenie badania FAST o badanie klatki piersiowej, co doprowadziło do powstania protokołu eFAST. Obydwa testy są proste do opanowania, dlatego są coraz częściej wykorzystywane przez Zespół Ratownictwa Medycznego w ramach opieki przedszpitalnej. Korzystanie z tych protokołów zdecydowanie poszerza możliwości diagnostyczne, a co za tym idzie pozwala na postawienie u pacjenta odpowiedniej diagnozy.

Kurs medyczny z zakresu badania FAST

Badanie FAST stosuje się w ultrasonografii jako pierwsze, w sytuacji wystąpienia urazów jamy brzusznej oraz klatki piersiowej. Jego celem jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności wolnego płynu, który może pojawić się w jamie brzusznej, worku osierdziowym lub miednicy małej. Już kilkugodzinny kurs w tym zakresie, pozwoli poznać podstawy protokołu FAST, dzięki czemu osoba przeprowadzająca badanie, będzie umiała postawić dalszą diagnostykę leczenia. Kurs z badania FAST pozwala na uzyskanie wiedzy, jakie czynności należy podjąć w pierwszej kolejności. Dodatkowo daje możliwość wykonywania badań według protokołu FAST na fantomach i modelach żywych, co zwiększa jego atrakcyjność i pozwala na bliższe zapoznanie się z problemem. Po ukończeniu szkolenia kursant wie, czy pacjent powinien zostać skierowany na dalszą diagnostykę obrazową -najczęściej TK- czy na laparotomię. Badanie FAST jest szybkim badaniem, obecnie bardzo docenianym przez lekarzy i pacjentów. Wykonanie szybkiej diagnostyki USG sprawdza się w wielu przypadkach, a zwłaszcza wtedy, gdy liczy się czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *