Czynniki wpływających na kursy wymiany walut

Kurs wymiany walut jest jednym z najważniejszych metod, za pomocą których określa się względny poziom stabilności gospodarczego danego kraju. Krajowy kurs waluty zapewnia odniesienia dla stabilności gospodarczej, dlatego jest stale obserwowany i analizowany. Jeśli myślisz o kupnie lub sprzedaży pieniędzy z zagranicy, musisz uważnie śledzić kursy wymiany walut.

Kurs walutowy definiowany jest jako „kurs wymiany waluty jednego kraju na inny”. Może wahać się codziennie wraz ze zmieniającymi się siłami rynkowymi podaży i popytu walut z jednego kraju do drugiego. Z tych powodów; przy wysyłaniu lub otrzymywaniu pieniędzy w skali międzynarodowej ważne jest, aby zrozumieć, co decyduje o kursach wymiany.

 

Inwestuj w swoją wiedzę finansową – http://www.kursy24h.pl/oferty/kat_biznesowe/ – kursy biznesowe.

 

W tym artykule omówiono niektóre z głównych czynników wpływających na wahania kursów walut oraz wyjaśniono przyczyny ich zmienności, pomagając w nauce najlepszego czasu na wysyłanie pieniędzy za granicę .

 

1. Stopy inflacji

Zmiany w inflacji na rynku powodują zmiany kursów walut. Kraj o niższym wskaźniku inflacji niż inny będzie postrzegany jako aprecjacja wartości jego waluty. Ceny towarów i usług rosną wolniej, gdy inflacja jest niska. Kraj o stale niższej inflacji wykazuje rosnącą wartość waluty, podczas gdy kraj z wyższą inflacją zazwyczaj widzi deprecjację w swojej walucie i zwykle towarzyszą jej wyższe stopy procentowe

2. Stopy procentowe

Zmiany stopy procentowej wpływają na wartość waluty i kurs pieniądza. Rynki finansowe, stopy procentowe i inflacja są skorelowane. Wzrost stóp procentowych powoduje, że waluta kraju się poprawia, ponieważ wyższe stopy procentowe zapewniają wyższe stopy kredytodawcom, tym samym przyciągając więcej kapitału zagranicznego, co powoduje wzrost kursów walutowych

Definicja kapitału – http://www.firmy24h.pl/kapital.php

3. Rachunek bieżący kraju / saldo płatności

Rachunek bieżący kraju odzwierciedla saldo obrotów i dochodów z inwestycji zagranicznych. Składa się z całkowitej liczby transakcji, w tym z eksportu, importu, zadłużenia itp. Deficyt na rachunku bieżącym spowodowany wydatkowaniem większej części jego waluty na import produktów niż w przypadku sprzedaży eksportowej powoduje amortyzację. Bilans płatniczy zmienia kurs wymiany swojej waluty krajowej.

4. Dług publiczny

Dług publiczny to dług ogólny lub dług całościowy należący do rządu centralnego. Kraj z dużym długiem rządowym ma mniejsze szanse na pozyskanie kapitału zagranicznego, co prowadzi do inflacji. Zagraniczni inwestorzy będą sprzedawać swoje obligacje na otwartym rynku, jeśli rynek przewiduje zwiększenie długu publicznego w danym kraju. W rezultacie nastąpi spadek wartości jego kursu walutowego.

5. Warunki obrotu

W odniesieniu do rachunków bieżących i bilansu płatniczego warunki handlowe to stosunek cen eksportowych do cen importowych. Warunki handlowe danego kraju ulegają poprawie, jeśli ceny eksportowe wzrosną w szybszym tempie niż ceny importowe. Skutkuje to wyższymi przychodami, co powoduje wzrost popytu na walutę kraju i wzrost wartości waluty. Powoduje to wzrost kursu wymiany.

6. Stabilność polityczna i wyniki

Stan polityczny i wyniki gospodarcze danego kraju mogą wpłynąć na jego siłę walutową. Kraj o mniejszym ryzyku zawirowań politycznych jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, co skutkuje przyciąganiem inwestycji z innych krajów o większej stabilności politycznej i gospodarczej. Z kolei wzrost kapitału zagranicznego prowadzi do aprecjacji wartości krajowej waluty. Kraj z dobrą polityką finansową i handlową nie pozostawia miejsca na niepewność co do wartości swojej waluty. Ale kraj podatny na polityczne konfuzje może zauważyć deprecjację kursów walut.

7. Recesja

Kiedy kraj doświadcza recesji, jej stopy procentowe prawdopodobnie spadną, zmniejszając szanse na pozyskanie kapitału zagranicznego. W rezultacie jego waluta słabnie w porównaniu z innymi krajami, obniżając tym samym kurs walutowy.

8. Spekulacja

Jeśli wartość waluty danego kraju wzrośnie, inwestorzy będą żądać więcej tej waluty, aby osiągnąć zysk w najbliższej przyszłości. W rezultacie wartość waluty wzrośnie z powodu wzrostu popytu. Wraz ze wzrostem wartości waluty dochodzi również do wzrostu kursu walutowego.

Porady dla biznesu – http://www.firmy24h.pl/

 

Wniosek:
Wszystkie te czynniki determinują fluktuacje kursów walutowych. Jeśli często wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze, bycie na bieżąco z tymi czynnikami pomoże ci lepiej ocenić optymalny czas na międzynarodowy przekaz pieniężny. Aby uniknąć potencjalnych spadków kursów walut, wybierz usługę zablokowanych kursów wymiany, która zagwarantuje, że twoja waluta będzie wymieniana w tym samym tempie, pomimo wszelkich czynników, które wpływają na niekorzystne wahania.

Wachania, zmiany kursów walut ma znaczenie w przypadku inwestycji. – http://www.firmy24h.pl/temat/inwestycje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *