ArtykułyInformacjePorady

Najważniejsze pytania przed wyborem studiów

Studia stanowią jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka. Kształtują jego osobowość i w znacznym stopniu determinują przyszłość. Wybór kierunku kształcenia nie należy jednak do najłatwiejszych. Dlatego warto nie raz się zastanowić przed wyborem, poczytać o kierunkach, uczelnia. Warto także zajrzeć na portal http://www.uczelnie.pl/ , gdzie jest mnóstwo korzystnych informacji dla kandydatów na studia.

Jak poradzić sobie z tą decyzją? Kluczowe może okazać się uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań.

Dlaczego warto studiować?

W obecnych czasach ukończenie studiów jest traktowane niemalże za konieczne. Czy rzeczywiście tak jest? Decyzja o kontynuacji kształcenia jest sprawą zupełnie indywidualną, a co najważniejsze dobrowolną. Przed określeniem swojego zdania warto jednak zapoznać się z najważniejszymi atutami studiowania. Są to:

• pomoc w zdobyciu wymarzonego stanowiska pracy, wyższa ocena ze strony rekrutera,

• umożliwienie rozwoju pasji i zainteresowań, m.in. poprzez działania w kołach naukowych,

• poszerzenie zakresu wiedzy ogólniej, a także z konkretnych dziedzin,

• nauka samodzielności, wkroczenie w pierwszy etap dorosłego życia,

• wykształcenie nowych umiejętności,

• nawiązanie kontaktów zawodowych, trwałych przyjaźni z rówieśnikami oraz poszerzenie horyzontów,

• lepsze poznanie własnego ja, swoich mocnych i słabych stron,

• mile spędzony czas, udział w ciekawych wydarzeniach / imprezach studenckich.

Zainteresowania czy przyszłość?

Wybór kierunku studiów spędza sen z powiek wielu niezdecydowanym maturzystom. Kierować się zainteresowaniami, czy przyszłością danego zawodu? Połączenie kształcenia z rozwojem pasji z pewnością przyniesie wiele radości z samej nauki. Z drugiej jednak strony decyzja o studiowaniu na mało popularnym kierunku może być przyczyną długotrwałego poszukiwania pracy, spowodować jej małą efektywność dochodową, bądź też wywołać konieczność zatrudnienia się w zupełnie innej dziedzinie.

Podjęcie studiów przyszłościowych również ma swoje wady i zalety. Wśród najważniejszych minusów znajdują się zniechęcenie, brak zainteresowania zajęciami oraz niespełnienie zawodowe. Atutami tego rozwiązania są natomiast szybkie znalezienie pracy oraz osiąganie satysfakcjonujących dochodów. Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest połączenie obu rozwiązań i podjęcie studiów pomocnych w realizacji naszych zainteresowań, a jednocześnie dających optymistyczne perspektywy pracy.

Czym chcę zajmować się w życiu?

Dokładne określenie życiowych planów, a w tym pracy zawodowej stanowi doskonałą podstawę do wyboru kierunku studiów. Kierując się zdolnościami i zainteresowaniami z pewnością właściwie obierzemy ścieżkę kształcenia. Aby prawidłowo wskazać swoje życiowe plany należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• Które przedmioty w szkole dawały nam pełną satysfakcję i najlepiej przyswajaliśmy z nich wiedzę?

• Jakie dziedziny nauki były przez nas najmniej lubiane i stwarzały trudności?

• Co nas interesuje? Z czym wiążą się nasze pasje?

• Jak spędzamy czas wolny?

• Jakie są nasze zdolności, umiejętności?

Określenie cech charakteru, czy może pomóc?

Osobowość młodej osoby ma bardzo duży wpływ na całe życie. Cechy charakteru należy więc uwzględnić podczas wyboru kierunku studiów. Nie każda młoda osoba posiada predyspozycje do kształcenia w kierunku pedagogiki, filologii czy też marketingu. Lepsze poznanie samego siebie możliwe jest poprzez wskazanie: mocnych stron osobowości, dostrzeganych zalet i wad, a także czynności powodujących zniechęcenie i stagnację.

Ukończenie studiów… co dalej?

Zdobycie dyplomu studiów na dobrej uczelni wyższej należy traktować jako środek do osiągnięcia wyznaczonego celu. Podejmując kształcenie powinniśmy wiedzieć, czemu ma ono służyć, Niezwykle ważne jest również zestawienie kierunku z bieżącymi potrzebami rynku pracy. W tym celu warto odwiedzić uczelniane biuro doradztwa zawodowego, przeszukać internet bądź zapoznać się z ogłoszeniami o pracę. Dobrym rozwiązaniem jest również kontynuowanie nauki na studiach wyższego stopnia, podjęcie stażu, czy też udział w kursie specjalistycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *