Unia Europejska stara się wspierać państwa członkowskie na rynku pracy. Z dotacji unijnych skorzystało już wielu przedsiębiorców i młodych firm, które w ten sposób zrealizowały swoje plany zawodowe, założyły własną działalność, jak również udoskonaliły świadczone przez siebie usługi. Projekty unijne to dla wielu szansa na pozyskanie funduszy, które umożliwiają wejście na rynek tym, którzy mają ograniczone zasoby finansowe, jednak dobry i rokujący powodzenie pomysł. Jak jednak uzyskać dotacje od Unii Europejskiej?

Na początku był pomysł…

Bardzo wiele zależy od naszego pomysłu na biznes. Dla komisji decydującej o przyznaniu dofinansowania ważne jest to, czy w projekcie uwzględniono innowacje i jak wiele nowa firma może wnieść na rynek. Należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, co mogę zrobić dla innych, jak mogę im pomóc, świadcząc takie usługi.

Machina ruszyła

Aby mieć szanse otrzymać dotację, trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz ze sporządzonym biznesplanem, który będzie jego uzasadnieniem. Jest on pewnego rodzaju reklamą nowo powstającej firmy, zaprezentowaniem jej jako wyjątkowej i mogącej mieć duże znaczenie dla konsumentów.

Ocena komisji

Wniosek poddawany jest ocenie komisji. Sprawdzana jest jego treść w oparciu o zgodność z założeniami programu. Kolejny etap to ocena, na ile wnioskodawca jest w stanie zrealizować swój plan i jak duże ma szanse na utrzymanie się na rynku i rozwój. Trzeci etap weryfikacji wniosku to jego ocena pod kątem merytorycznym. Po nim zostają wybrane te wnioski, które według komisji najbardziej zasługują na dotację.

Wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych

Starania się o dotacje unijne mogą trwać bardzo długo. Wynika to często z braku odpowiedniej wiedzy na temat przebiegu całej procedury oraz wymogów, jakie musi spełnić osoba, która decyduje się na złożenie wniosków. Firmy takie, jak np. Seka.pl wspierają takie osoby i oferują im pomoc w procesie pozyskania środków unijnych. Ważne jest przede wszystkim to, że taka obsługa obejmuje zarówno audyt dotyczący możliwości pozyskania dofinansowania, jak i przygotowanie kompletnego projektu i wniosku, analiz oraz raportów, a także zarządzanie projektem i rozliczeniem otrzymanej dotacji. Seka.pl ponadto świadczy usługi z zakresu doradztwa oraz przeprowadza szkolenia dotyczące pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *