Wzrost zainteresowania firm w zakresie wdrażania różnych norm sprawia, że na rynku coraz bardziej poszukiwane są osoby posiadające kwalifikacje w tym kierunku.

Najczęściej wdrażany jest system zarządzania jakością wg ISO 9001, a więc firmy poszukują przede wszystkim pełnomocników ds zarządzania jakością oraz audytorów wewnętrznych kontrolujących przestrzeganie tej normy. W tym artykule dowiesz się jakie wymagania oraz obowiązki związane są z pracą pełnomocnika.

Czym zajmuje się pełnomocnik ds zarządzania jakością?

Pełnomocnik ds zarządzania jakością to osoba, której obowiązkiem jest dbanie – jak sama nazwa wskazuje – o system zarządzania jakością w organizacji. Pracownik na tym stanowisku stanowi swego rodzaju łącznik pomiędzy kadrą zarządzającą, personelem firmy oraz przedstawicielami jednostki certyfikującej. Podczas wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 pełnomocnik koordynuje wszystkie działania i raportuje o postępach prac. Jest też odpowiedzialny za nadzorowanie audytów wewnętrznych w organizacji, a także za ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Jak zostać pełnomocnikiem ds zarządzania jakością?

Aby pracować na tym stanowisku konieczna jest przede wszystkim znakomita znajomość wymagań normy ISO 9001. Warto wspomnieć, że poza wiedzą teoretyczną pełnomocnik powinien wykazywać się szeregiem cech charakteru, których posiadanie jest kluczowe dla odpowiedniego wypełniania obowiązków. Przede wszystkim osoba pełniąca tą rolę powinna mieć doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz być dobrze zorganizowana. Ważna też jest zdolność do długofalowego planowania działań, skrupulatność oraz sprawne przygotowywanie wszelkiego rodzaju niezbędnej dokumentacji. Poza tym kandydat powinien przejść specjalne szkolenie dla pełnomocników ds zarządzania jakością, przykład takiego szkolenia można znaleźć tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/iso-9001-pelnomocnik-ds-jakoscia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *