Wszyscy pracownicy, którzy zatrudniani są w firmie, powinni przejść obowiązkowe kursy bhp, ponieważ warunek ten został nakreślony w Kodeksie Pracy. Szkolenia bhp powinny zostać przeprowadzone przez odpowiednią osobę, która ma stosowne kompetencje w tej właśnie dziedzinie.

Z tego też względu powinna ukończyć stosowne kursy, jednak najważniejsze jest to, aby miała pełną i szczegółową wiedzę z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Obecnie szkolenia bhp można podzielić na szkolenia wstępne oraz okresowe, jednak czym różnią się one między sobą?

Szkolenia wstępne

Pracownicy, którzy rozpoczynają dopiero pracę na danym stanowisku w firmie, powinni przejść obowiązkowe szkolenie bhp, które może zostać przeprowadzone w siedzibie pracodawcy lub poza nią. Takie szkolenie składa się z dwóch części, a mianowicie ze szkolenia wstępnego ogólnego oraz szkolenia wstępnego na danym stanowisku. Głównym celem szkolenia wstępnego jest przekazanie pracownikowi wszystkich niezbędnych informacji, a także przygotowanie go do wykonywania swoich obowiązków pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezwykle ważne jest to, aby pracownik poznał wszystkie zagrożenia, z jakimi może się spotkać podczas wykonywania swojej pracy, a także instrukcje, w jaki sposób powinien im przeciwdziałać. Jeśli chodzi natomiast o drugą część szkolenia, to może je przeprowadzić pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba, która przekaże pracownikowi informacje oraz instruktaż dotyczący określonego stanowiska pracy. Po odbyciu szkolenia bhp pracownik powinien otrzymać stosowny dokument potwierdzający odbycie takiego właśnie szkolenia. W tym przypadku konieczne jest przygotowanie karty szkolenia wstępnego, która następnie powinna zostać dołączona do akt osobowych pracownika, co jest niezwykle ważne w przypadku ewentualnej kontroli.

Szkolenie okresowe

W przypadku szkolenia okresowego niezwykle ważne jest to, aby przypomnieć pracownikowi całą niezbędną wiedzę z zakresu bhp. Takie szkolenie najczęściej ma formę kursu lub seminarium, jednak należy pamiętać o tym, iż powinno się ono odbyć po dokładnym roku od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Bardzo ważne jest również to, aby szkolenie okresowe było powtarzane cyklicznie, co uzależnione jest głównie od stanowiska pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *