Administratorzy płac odgrywają wymagającą rolę w sercu swoich firm – ale co jest potrzebne, aby zbudować udaną karierę w tej dziedzinie?

Płace są istotną częścią biznesu. Sukces działu płac jest zbudowany i odzwierciedlony w możliwościach jego pracowników. Ale odniesienie sukcesu jako administrator płac i zrobienie kariery w tej dziedzinie to coś więcej niż tylko dostarczanie wynagrodzenia i odliczanie podatków.

Jeśli myślisz o zostaniu administratorem płac, zrozumienie, jak podejść do tej dziedziny, jest ważnym pierwszym krokiem na twojej drodze.

Podstawy płac…

Potencjalni administratorzy płac powinni być w stanie poradzić sobie z podstawami swojej roli, która dotyczy zarówno osobowości, jak i talentu.

Umiejętności liczenia i czytania i pisania: Pracownicy płac to coś więcej niż zwykli operatorzy liczb. Chociaż biegłość w numerach jest ważna, administratorzy stoją przed wieloma różnymi wyzwaniami zawodowymi i muszą wykonywać liczne obowiązki techniczne oprócz obliczeń podatków i wynagrodzeń. Umiejętność czytania i pisania jest równie ważna: administratorzy muszą komunikować się ze współpracownikami i całymi działami lub zwracać się do personelu zarządu.

Zorganizowane, logiczne, metodyczne podejście: administratorzy płac mogą mieć do czynienia z wieloma zadaniami i obowiązkami w danym momencie. Niezbędne jest zorganizowane, logiczne podejście do ich pracy. Do standardowych, codziennych obowiązków administratora płac należy:

 • Rejestracja godzin pracy pracowników
 • Obliczanie wynagrodzenia i podatków na podstawie godzin pracy
 • Włączanie do wynagrodzenia zmiennych, takich jak nadgodziny, zasiłek chorobowy, urlopy i wydatki
 • Przetwarzanie i wypłata wynagrodzeń – gotówką, czekiem lub przelewem
 • Wystawianie odcinków wypłat pracownikom
 • Rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na pytania
 • Wydawanie P45 i inne zadania administracyjne

Elastyczność: poza zakresem obowiązków administratorzy płac pracują jako część zespołu i powinni być elastycznymi, kreatywnymi myślicielami, aby szybko i skutecznie rozwiązywać nieoczekiwane problemy.
Zachowanie spokoju pod presją: Ponieważ proces płacowy może być stresujący – i wiąże się ze ścisłymi wymogami zgodności – administratorzy muszą być w stanie pracować pod presją, bez uszczerbku dla standardów wydajności.
Terminowość i umiejętność dotrzymywania rygorystycznych terminów: Istotą płac jest dostarczanie pracownikom wynagrodzeń na czas. W praktyce oznacza to możliwość ustalania priorytetów i delegowania zadań, aby zapewnić terminowe wykonanie pracy.
Wnikliwe oko do szczegółów i dokładności: Obliczanie wynagrodzenia i raportowanie podatków to skomplikowany proces. Ponieważ wymogi prawne mają wpływ na prawie wszystkie aspekty tej roli, administratorzy muszą być w stanie wykonywać swoje obowiązki z pewnością i dokładnością.


Rozpoczynanie kariery

Potencjalni administratorzy na poziomie początkowym, a nawet uznani specjaliści mogą dać sobie przewagę podczas ubiegania się o pracę na liście płac:

Edukacja

Jednak administratorzy płac pochodzą z różnych środowisk edukacyjnych. kwalifikacje na poziomie uniwersyteckim to ogromna zaleta. Większość pracodawców będzie poszukiwać przyszłych administratorów płac z dyplomami w:

 • Matematyka / Księgowość
 • Studia biznesowe / zarządzanie
 • Technologia informacyjna
 • Komunikacja
 • Zasoby ludzkie

Chociaż przedmioty te reprezentują wiedzę istotną dla administracji płacowej, w żadnym wypadku nie stanowią ostatecznej listy.

Ostatecznie pracodawcy poszukują absolwentów z rodowodem, którzy mogliby skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z płacami; cechy, które można rozwinąć w wielu dziedzinach edukacji.

Umiejętności cyfrowe

Płace stały się dyscypliną cyfrową, obejmującą spektrum innowacyjnych technologii. Cyfrowe rachunki podatkowe integrują się teraz z systemami PAYE, aby otworzyć szereg nowatorskich opcji i podejść dla administratorów płac. Codzienne operacje przetwarzania listy płac również uległy zmianie: większość zadań integruje teraz wiele platform oprogramowania, w tym zszywki biurowe, takie jak zestawy narzędzi Microsoft lub Google, oraz specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania listy płac, takie jak Sage 50, Xero i Quickbooks.

Przyszli administratorzy powinni przygotować się na cyfrowe miejsce pracy i nowe umiejętności, które mogą potrzebować, aby się w nim przystosować i odnosić sukcesy.

Szkolenia i akredytacja

Podczas gdy kwalifikacje edukacyjne mogą mieć wpływ na decyzję rekrutera, przyszli administratorzy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces, zdobywając akredytowane w branży szkolenie płacowe. Uznane na całym świecie organizacje płacowe oferują kursy szkoleniowe dla osób fizycznych i grup biznesowych.

 

Outsourcing

Podczas gdy wiele większych firm obsługuje swoich pracowników za pomocą zintegrowanych działów płac, małe i średnie firmy mogą nie mieć zdolności logistycznych lub wiedzy specjalistycznej, aby przetwarzać płatności we własnym zakresie. W takich przypadkach outsourcing stanowi dla firm sposób na zapewnienie wysokiego standardu obsługi płacowej swoim pracownikom, przy jednoczesnym wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy.

Outsourcing jest powszechną strategią wśród firm międzynarodowych lub zagranicznych. Rozpoczęcie działalności w obcym kraju wiąże się z wieloma nowymi problemami prawnymi i związanymi ze zgodnością, co znacznie ułatwia outsourcing kluczowych działów operacyjnych, takich jak kadry i płace. Każdy, kto rozpoczyna karierę w administracji płacowej, może znaleźć możliwości w wyspecjalizowanych organizacjach outsourcingowych – i może wyróżnić się z tłumu, oferując poziom międzynarodowej wiedzy lub biegłości językowej na swoim rynku docelowym.

Przejście

Możliwości związane z listą płac są nie tylko dla pracowników początkujących. Umiejętności i talenty, które są ważne dla płac, przecinają się z kilkoma dziedzinami zawodowymi, w tym księgowością, IT i zasobami ludzkimi – co oznacza, że ​​przejście do administracji płac z innej roli jest popularną opcją kariery.

Przejście do płac z innych kontekstów zawodowych jest łatwiejsze dla pracowników, którzy mogą twórczo wykorzystać swoje istniejące umiejętności: nie tylko jako administratorzy, ale także jako technicy, przełożeni, menedżerowie, specjaliści ds. Obsługi klienta i nie tylko. Każde doświadczenie zdobyte w ramach działu płac (lub sąsiadującego z nim) otwiera możliwości na wyższych stanowiskach administracyjnych i poszerza możliwości kariery w dłuższej perspektywie.


Kreatywne podejście

Docelowo płace to wieloaspektowa i stale ewoluująca dziedzina, która obiecuje satysfakcjonujące kariery dla pracowników przygotowanych do wykorzystania możliwości pełnionych przez nich roli. Biorąc pod uwagę różnorodność stanowisk dostępnych na liście płac, nawet administratorzy na wczesnym etapie kariery powinni pomyśleć o drodze zawodowej, którą chcą rozpocząć, i wykorzystać dostępne możliwości, które pojawiają się w całym krajobrazie płac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *