Bezpieczeństwo i higiena warunków pracy to obowiązek ustawowy każdego pracodawcy. Według obowiązujących przepisów istnieją obecnie 2 rodzaje szkoleń: szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe. Ważne jest aby pamiętać, że w obu tych przypadkach szkolenia powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik natomiast podpisując na piśmie, zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdza przestrzeganie ustalonych zaleceń. Szczegółowe wytyczne reguluje Artykuł 237 Kodeksu Pracy.

W obecnym czasie, kiedy od wiosny 2020r. zaczęły wchodzić obostrzenia związane z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, najpopularniejsze i często jedynie możliwe stały się szkolenia w wersji on-line. Szkolenia BHP w formie webinarów BHP to jedna z wygodniejszych propozycji zarówno dla pracowników, jak i samych pracodawców. Rozpoczęcie pracy przez nowoprzyjetą osobę to szkolenie wstępne. Nie jest ono konieczne jedynie wtedy gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u tego samego pracodawcy, ale przed podpisaniem kolejnej umowy. Zwykle obejmuje ono instruktaż ogólny, i kolejno instruktaż stanowiskowy. W części pierwszej poruszane są kwestie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które reguluje Kodeks Pracy, przepisami danego przedsiębiorstwa, zaleceniami dotyczącymi grupy, do której pracownik dołącza jak i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy jest już ściśle dostosowywany do specyfiki stanowiska pracy. Poruszane są tematy związane z ryzykiem jakie ponosi pracownik oraz sposobami zapobiegania zagrożeń i ochrony własnego zdrowia.

Szkolenia okresowe to szkolenia skierowane przede wszystkim do pracodawców i osób kierujących pracownikami (szczególnie uwzględnia się brygadzistów, mistrzów i kierowników), pracownicy służby bhp i pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni (technolodzy, projektanci, organizatorzy produkcji, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych), pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z czynnikami niekorzystnymi dla zdrowia (dokładne regulacje i specyfikacja znajdują się w Kodeksie Pracy).

Dokładną specyfikację częstotliwości przeprowadzania szkoleń okresowych regulują przepisy. Szkolenia te są zależne od rodzaju stanowiska pracy. W związku z tym, warto zastanowić się nad szkoleniami BHP online, które są zdecydowanie dużo wygodniejszą formą zarówno dla pracowników jak i samych pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *