Szkolenia EFS  Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu w krajach członkowskich.   W ramach EFS-u odbywa się wpieranie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans na rynku pracy. Do realizacji tych celów organizuje się m.in. liczne kursy i szkolenia.

Szkolenia EFS te mają wszechstronną formę zależną od specyficznych potrzeb danego rynku pracy. Skupiają się na pomocy osobom bezrobotnym, ale również ukierunkowane są na rozwój zawodowy osób posiadających pracę.
Szkolenia zamieszczane na portalu szkoleniowym http://www.szkolenia24h.pl/ w ramach EFS-u mogą mieć różny rodzaj i formę. Mogą to być szkolenia językowe, informatyczne, biznesowe, zawodowe czy doskonalące. Szkolenia są zorganizowane w formie zależnej  od zapotrzebowania i preferencji – najczęściej jako warsztaty, wykłady, kursy doradztwa zawodowego, a także coraz częściej – mają formę on-line. Szkolenia kierowane są do firm, niezależnie od wielkości, a także do osób indywidualnych.

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń: otwarte (zwane szkoleniami grupowymi) – do których dołączyć może każdy nowy uczestnik  i zamknięte (zwane szkoleniami indywidualnymi) – przeznaczone dla grup zorganizowanych.

Szkolenia dzieli się także na tzw. miękkie, które skupiają się na rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, pozwalających odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych, związanych z komunikacją i współpracą zespołową oraz tzw. twarde, które kładą nacisk na rozwój umiejętności specjalistycznych oraz wiedzy związanej z konkretnym zawodem.
Szkolenia  EFS takie jak na http://www.szkolenia24h.pl/oferty/typ_efs/ ich organizacją  zajmują się profesjonalne ośrodki szkoleniowe, firmy szkoleniowe. Stosowane są tam nowoczesne i przystępne metody nauki. Korzysta się w nich z nowoczesnych środków audiowizualnych. Odpowiednio wykształcona kadra szkoleniowa, trenerzy potrafi zmotywować szkolonych do szybkiego i skutecznego przyswajania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Szkolenia EFS poza charakterem stacjonarnym odbywają się też drogą internetową w formie e-lerningu, który bywa równie skuteczny i efektywny jak inne metody szkoleniowe.
Niewątpliwą zaletą szkoleń EFS, poza możliwością zdobycia lub podniesienia kwalifikacji, jest ich bezpłatność lub znaczne dofinansowanie. Możliwość korzystania z tych szkoleń jest nieocenioną szansą ułatwiającą sprostanie potrzebom obecnego rynku pracy, w którym na bieżąco trzeba uzupełniać wiedzę i podnosić kwalifikacje.
Zaangażowanie i czas poświęcony na szkolenie z pewnością pomoże podnieść konkurencyjność  i wzmocni poczucie pewności na dzisiejszym rynku pracy.

Wykorzystaj w pełni z możliwości szkoleń EFS.

One thought on “Szkolenia EFS

  • Czy istnieja inne formy dofinansowania do szkoleń? Czy tylko efs?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *