Pracodawca – podobnie, jak pracownicy jego firmy – podlega szkoleniom BHP. Zarówno tym wstępnym, jak i okresowym służącym zaktualizowaniu i przypomnieniu dotychczas zgromadzonej wiedzy.

Pracodawca zobowiązany do szkolenia BHP

Każdy pracodawca jest zobowiązany do podjęcia szkolenia BHP, które pozwoli mu na bezpieczne wykonywanie ciążących na nim obowiązków. Według art. 237 § 2 Kodeksu Pracy, szkolenie to powinno być powtarzane okresowo. Szkolenie BHP pracodawca powinien wykonywać regularnie nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy prawa, ale również bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników. Pracodawcy i wszystkie osoby, które kierują innymi pracownikami, powinny odbyć szkolenie BHP w 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Co ujęte jest w szkoleniu BHP?

Szkolenie BHP dla pracodawców trwa około 16 godzin lekcyjnych. W jego ramach pracodawca uczy się na temat:

  • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenia dla pracodawców są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia pracodawca dowiaduje się wiele na temat wybranych zagadnień związanych z prawem pracy, w tym również prawem międzynarodowym, a także problematyką związaną z interpretacją niektórych przepisów. Dzięki szkoleniom pracodawca uczy się na temat zasad postępowania w razie wypadku w pracy i w sytuacjach zagrożenia, jak i zasadach udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca wchodzi w posiadanie wiedzy dotyczącej organizacji i metodyki szkoleń w zakresie BHP. Uczy się też kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w czasie pracy oraz organizacji higienicznych i niestanowiących zagrożenia warunków pracy. Co więcej, przejście szkolenia BHP pozwala mu lepiej identyfikować i oceniać szkodliwe i niebezpieczne czynniki. A w razie problemów z ich weryfikacją zawsze może on wykonać pomiary BHP.

Badania środowiskowe – kto pomoże pracodawcy?

Laboratorium środowiskowe z akredytacją np. SMC BHP może wykonywać pomiary i badania pozwalające na ocenę czynników szkodliwych dla zdrowia. Bardzo często badania tego typu mogą być przeprowadzane przez laboratoria szkół wyższych, Inspekcji Sanitarnej i jednostki organizacyjne, które uzyskały niezbędne certyfikaty kompetencji w zakresie wykonywania pomiarów BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *