W celu uzyskania uprawnień do pracy na stanowisku operatora żurawia przenośnego, który określany jest również potocznie jako HDS, konieczne jest wzięcie udziału w odpowiednim kursie oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadającego uprawnienia przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Żurawie przenośne mają bardzo szerokie zastosowanie. To urządzenia, które wykorzystywane są przede wszystkim w pracach transportowych, gdzie załadunek i rozładunek towaru nie jest możliwy, ponieważ nie można skorzystać wtedy z żurawi stacjonarnych lub tez innych urządzeń transportu bliskiego. Z użyciem tzw. HDS-ów, czyli hydraulicznych dźwigów samochodowych prowadzi się załadunek i rozładunek materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz innych obiektów gabarytowych i o dużym ciężarze.

Kursy operatorów HDS – żurawi przenośnych

zuraw

Do obsługi żurawi przenośnych potrzebne są odpowiednie uprawnienia, które nazywane są także uprawnieniami HDS. Są one nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego po przejściu odpowiedniego przeszkolenia i zaliczenia egzaminu. Pierwszym krokiem jest zapisanie się na odpowiedni kurs przygotowawczy – aktualnie zajęcia tego rodzaju organizowane są w ośrodkach szkoleń na terenie całej Polski.

Kursy operatorów żurawi przenośnych są podzielone na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. W trakcie części teoretycznej uczestnik dowiaduje się, jak zbudowany jest HDS oraz jak należy go obsługiwać, również dużo czasu poświęca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei w trakcie części praktycznej odbywa ćwiczenia żurawiem przenośnym.

Po zakończonych zajęciach uczestnicy przystępują do teoretycznego i praktycznego egzaminu, którego pozytywne zaliczenia nadaje uprawnienia operatora żurawi przenośnych i przeładunkowych w kategorii IIŻ UDT. Uprawnienia te nadawane są dożywotnio, dlatego też nie ma potrzeby ich odnawiania. Na ich podstawie można poszukiwać pracy w zawodzie operatora żurawia przenośnego – również jest to możliwe poza granicami kraju.

Kto może wziąć udział w kursie?

Aby zapisać się na kurs operatora żurawia przenośnego, tzw. HDS, konieczne jest posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego, skończone 18 lat, a także dostarczenie oświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w wyżej wymienionym zawodzie.

Gdy wobec tego szukasz dla siebie pracy w dobrze płatnym zawodzie, w którym znalezienie zatrudnienia nie jest takie trudne, w takim przypadku warto pomyśleć o zapisaniu się na kurs operatora żurawia przenośnego, czyli HDS. Koszt wzięcia udziału w zajęciach jest niewysoki – trzeba liczy się z wydatkiem rzędu 350-500 złotych. Dodatkowo płaty jest egzamin teoretyczny i praktyczny przed inspektorem UDT – cena to około 150 złotych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w kursie operatora żurawia przenośnego, tzw. HDS w Krakowie, do skorzystania ze swojej oferty szkoleniowej zaprasza Ośrodek Szkolenia „Labor”, który posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu operatorów maszyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *