Rynek szkoleń w Polsce pojawił się tak naprawdę po zmianach ustroju w latach 90. wraz z napływem zagranicznych firm i ich filozofii prowadzenia biznesu oraz doskonalenia kompetencji pracowników.Jak szacuje Polska Izba Firm Szkoleniowych, obecnie rynek szkoleń w naszym kraju wart jest około 4 miliardów zł, a działa na nim około 6 tysięcy firm. Szybki rozwój tego rynku do tej pory był głównie związany z pieniędzmi unijnymi z perspektywy 2007-2013, gdy Wspólnota Europejska przeznaczyła ponad 11 miliardów euro na szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz, w nowej perspektywie finansowej, firmy szkoleniowe będą miały okazję otrzymać nawet 84 miliardy euro w ciągu 7 najbliższych lat.

Pejzaż szkoleniowy

Na polskim rynku nie brakuje dobrych firm szkoleniowych, oferujących wyspecjalizowane kursy w wybranych dziedzinach, na przykład CTS Customized Training Solutions i jej szkolenia z obszaru IT oraz z takich dziedzin, jak ocena ryzyka. Jak pokazuje raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na naszym rynku szkoleniowym najwięcej funkcjonuje firm o charakterze szkoleniowo-doradczym, przy czym 85% z tych podmiotów to firmy prywatne. Najmniejsze firmy szkoleniowe specjalizują się głównie w rozwoju kompetencji ogólnych, psychologii, w zarządzaniu. Natomiast największe i najbardziej renomowane podmioty szkolą głównie z zarządzania, z technologii informatycznych, z zagadnień dotyczących przemysłu i budownictwa. Te wszystkie szkolenia finansują głównie sami słuchacze, a dopiero w dalszej kolejności pracodawcy.

Polak gruntownie przeszkolony

Jak wynika z przytaczanego już tutaj raportu PARP, Polacy najczęściej korzystają ze szkoleń i z kursów. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się konferencje i warsztaty. Przy czym warto dodać, że wzrasta zainteresowanie coachingiem, e-learningiem, popularne są także kursy gra biznesowa. Ważne jest to, że bez względu na rodzaj szkolenia, coraz więcej firm szkoleniowych diagnozuje potrzeby szkoleniowe klientów, co sprawia, że nauczanie staje się jeszcze bardziej efektywne.

Nastroje w polskim sektorze szkoleniowym, mimo wszystko, nie wydają się być zupełnie pesymistyczne. Nowe dotacje europejskie to przecież nowa szansa rozwoju, a Polacy coraz chętniej podnoszą swoje kompetencje. Największymi optymistami są firmy specjalizujące się w szkoleniach z zarządzania, marketingu oraz z rozwoju osobistego. Wydaje się, że najbliższe lata jeszcze bardziej ugruntują na polskim rynku firmy najlepsze, proponujące nowoczesne systemy szkoleń i pozwolą wyeliminować te, które nie mają zupełnie pomysłu na świadczenie wysokiej jakości usług w obszarze edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *