Konflikt nie zawsze jest destrukcyjnym i niepotrzebnym zjawiskiem. To naturalna interakcja – często najważniejsza przyczyna istotnych i pozytywnych zmian w firmie. Wówczas jest to konflikt funkcjonalny i budujący.

Każdy konflikt może wiązać się jednak z negatywnymi konsekwencjami – spadkiem zaufania w firmie, podejrzliwością, wrogością wobec partnerów czy urażoną dumą. Nie musi tak jednak być.
Ważne jest, by z konfliktu wyciągać to, co budujące, a minimalizować wszystkie szkody. Warto wybrać się na szkolenie, na którym poznać można wiele praktycznych wskazówek i rad. Celem takiego szkolenia jest umiejętność zarządzania konfliktem – czyli rozpoznawanie i utrzymanie konfliktów konstruktywnych, a wygaszanie tych, które nie będą prowadziły do pozytywnej zmiany.

Metod zarządzania konfliktem jest kilka – poznanie ich wyposaża w narzędzia potrzebne do wygaszania lub stymulowania konfliktu. Konfrontacje, burza mózgów, kompromis to niektóre z nich. Podczas szkoleń można nauczyć się dobierać odpowiednie metody do stopnia nasilenia konfliktu, zapobiegać błahym konfliktom i wyciągać wnioski z zaistniałych. Umożliwi to poznanie przyczyn, osobowości konfliktowych i metod mediacji. Na szkoleniach można zwykle przetestować dwie podstawowe strategie: pasywną i aktywną.

 

Konflikt pomiędzy ludźmi to, najogólniej ujmując, posiadanie równocześnie przeciwnych czy wykluczających się zdań, myśli, przekonań.

Konflikty są częstymi zdarzeniami czy to w pracy, w życiu osobistym.

Zarządzanie konfliktem to szkolenie – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/slowo_konflikt – skierowane na ogół do managerów, kierowników oraz wszystkich, którzy chcieliby osiągnąć jak najwyższy pułap umiejętności interpersonalnych. Szczególnie przydatne dla tych osób, które w swojej pracy stykają się z wieloma potencjalnie konfliktowymi sytuacjami – w handlu, negocjacjach, zakupach.

One thought on “Zarządzanie konfliktem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *